De Boodschap
Kabinet van de President

Regional & Suriname Renewable Energy Summit succesvol afgesloten

Het Regional & Suriname Renewable Energy Forum is succesvol afgesloten. Gedurende drie dagen hebben energiedeskundigen uit de regio van gedachten gewisseld over het belang van hernieuwbare energie. Het forum was een gezamenlijke activiteit van de Energie Autoriteit Suriname (EAS), de Suriname Energy Chamber (SEC) en de Caribbean Centre for Renewable Energy & Energy Efficiency (CCREEE). Er is middels workshops, masterclasses, en paneldiscussies een beeld gevormd over de status en mogelijkheden van hernieuwbare energie voor Suriname en de regio. De afsluiting van de conferentie, welke gehouden is in de Ballroom van Royal Torarica, heeft plaatsgevonden op 1 december 2022.

Tijdens het forum zijn er verschillende presentaties geweest van experts, waarbij de bevindingen over verschillende mogelijkheden van hernieuwbare energie zijn gepresenteerd. Het evenwicht van energie uit stookolie met andere groenere vormen is aan de orde gekomen. Op het gebied van elektriciteitsopwekking dan is er een 50-50 balans tussen deze twee energievormen, maar het totaal energiebeeld geeft aan dat slechts 10 % valt onder hernieuwbare energie. Onder de presentaties zijn de positieve bevindingen getoond uit verschillende onderzoeken van energiewinning in Suriname waaronder windkracht en zonne-energie. Daarnaast zijn de invloeden van klimaatverandering besproken.

“Er is nu een beeld van wat er nationaal en regionaal gebeurt op het gebied van hernieuwbare energie. We kijken op basis van de informatie waar de hiaten zijn en waar er nog besluiten genomen worden op het gebied van policy, finance en capacity building”, zegt Orlando Olmberg president-commissaris SEC. “Je hebt de private sector nodig om investeringen te plegen, maar die private sector moet ook weten waarop ze zich moet richten”

Wat de wetgeving rond energie betreft moeten er nog wat aanpassingen komen volgens EAS-directeur Dave Abeleven. De energie wet van 2016 is een begin maar nog niet perfect. “Er zijn namelijk een aantal zaken geïdentificeerd als het gaat om hernieuwbare energie daar er in de wet nauwelijks iets gezegd over energie efficiëntie”, stelt Abeleven. Hij is van mening dat de energiesector niet op zichzelf staat, maar de andere sectoren dient die moeten helpen met de ontwikkeling van het land. “Waar wil je met die ontwikkeling naar toe gaan; industrialisatie, landbouw, toerisme? Dan praat ik niet over de komende 5 jaar maar over de komende 30 jaar”. De visie van de regering hierbij en de rol van de private sector moet duidelijk worden zodat de energieproductie daarop kan worden afgestemd.