De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Regionale coördinator Migratie op werkbezoek in Suriname

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op 13 december 2022, de regionale coördinator voor het Caribisch gebied, tevens Chief of Mission van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Patrice Quesada, ontvangen op het ministerie voor een kennismakingsbezoek.

De Chief of Mission gaf tijdens dit bezoek aan dat de IOM de samenwerking met Suriname verder wenst uit te diepen en dat zij een kantoor in Suriname wenst op te zetten. Voor het opzetten van het IOM-kantoor in Suriname zullen de administratieve en juridische zaken verder worden geregeld, waaronder de ondertekening van een overeenkomst tussen Suriname en de IOM.

Minister Ramdin bracht namens de regering van Suriname de felicitaties over aan Quesada en sprak zijn waardering uit over de goede samenwerking tussen Suriname en de IOM.  Suriname heeft met assistentie van de IOM diverse projecten, migratie aangaande, uitgevoerd terwijl enkele nog in uitvoering zijn. Voorts vroeg de bewindsman aandacht en assistentie voor capaciteitsversterking in mensenrechten gerelateerde onderwerpen en het regelmatig verzorgen van lezingen over migratie vraagstukken.

Het project ‘Suriname Migration Government Indicators Assessment’, welke gestart is in februari 2022 en waarvan de resultaten in november 2022 zijn bekrachtigd, is recent afgerond. Daarnaast liep het project ‘Migration Governance Indicators’ (MGI) een instrument dat regeringen ondersteunt bij het inventariseren van de alomvattendheid van hun migratiebeleid en bij het identificeren van lacunes en gebieden die kunnen worden versterkt.

Het MGI-kader is afgestemd op het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, aangezien de indicatoren kunnen worden afgezet tegen alle 23 doelstellingen daarvan. Deze leidraad is bedoeld om manieren te illustreren waarop regeringen en andere relevante belanghebbenden de MGI kunnen gebruiken bij de implementatie, follow-up en beoordeling van de voortgang met betrekking tot het behalen van de doelstellingen van het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

De resultaten van de Suriname Migration Government Indicators Assessment worden binnenkort aan het publiek gepresenteerd. De Chief of Mission van de IOM overhandigde tijdens het onderhoud het eerste exemplaar aan minister Ramdin.