De Boodschap
Justitie & Politie

Resocialisatiesessie voor jongeren in Opa Doelie

De dienst Justitiële Kinderbescherming (JKB) en de organisatie Second Transition Services (STS), hebben op dinsdag 22 en woensdag 23 november 2022, workshops gehouden voor de jeugdigen in Opa Doelie. De jongeren in het Jeugd Doorgangscentrum zijn in voorarrest en wachten op hun vonnis of voorgeleiding. In Opa Doelie krijgen de jongeren normaal onderwijs en wordt er gewerkt aan hun resocialisatie door middel van verschillende activiteiten.

Saskia Dopo, directeur van STS is re-integratieconsultant en heeft met haar team sessies verzorgd voor de jeugdigen. De trainingen hadden als doel het werken aan de zelfwaarde, zelfkennis en het zelfbeeld van de jongeren in detentie. Dit om hen bewuster te maken over zichzelf en ze te stimuleren om betere keuzes te maken.

Directeur Dopo gaf aan dat de sessies ingericht zijn met praktische opdrachten en interactieve participatie. De modules helpen jongeren hun kernkwaliteiten te ontdekken en leert ze om te gaan met hun basisemoties. Er wordt eerst een relatie opgebouwd met de jongeren als basis voor het verdere werk. Tijdens de sessies wordt er ook veel gedaan aan story telling. Deze werkwijze wordt al jaren gehanteerd bij de volwassenen in detentie en nu wordt de vertaalslag gemaakt naar de jeugdigen.

Saskia Volkerts, hoofd van het JKB, geeft aan dat er in jongeren in detentie moet worden geïnvesteerd zodat ze leren om op het rechte pad te blijven na hun vrijlating. JKB werkt met de jongeren, ook nadat ze uit Opa Doelie zijn vrijgelaten zodat ze er niet alleen voor staan.