De Boodschap
Kabinet van de President

Résumé 8ste Caricom-Cuba Summit

De achtste editie van de Caricom-Cuba Summit op Barbados kan als succesvol getypeerd worden. De top heeft erin geresulteerd dat er een declaratie is aangenomen. De Bridgetown-verklaring verwerpt het opleggen van eenzijdige dwangmaatregelen en roept op tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk einde aan de economische, commerciële en financiële blokkade van de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba. De regeringsleiders van de Caricom zijn solidair met Cuba en zien het land als een cruciale partner om vraagstukken in de regio op te lossen.

De Caricom-Cuba Summit stond in het teken van het 50-jarig bestaan van de Caricom-Cuba-relatie. Dit partnerschap is volgens Caricom-voorzitter Chandrikapersad Santokhi constant gebleven ondanks de steeds veranderende politieke, sociale, economische en ecologische contexten. De Caribische leider heeft op de openingsdag van de bijeenkomst benadrukt dat de relatie wordt versterkt door voortdurende samenwerkingsmogelijkheden.

Bridgetown-verklaring
In de Bridgetown-verklaring geven de regeringsleiders van de Caricom en de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel aan dat zij zich bewust zijn van het belang van blijven samenwerken om economische en klimaatveerkracht op te bouwen voor de duurzame ontwikkeling van hun landen. De leiders zijn voorstander van inclusieve en rechtvaardige samenlevingen. “Wij benadrukken dat het belangrijk is om onze inspanningen te verdubbelen om de productiviteit, infrastructuur, lucht- en zeeverbindingen van onze landen te verbeteren en alsook onze economische en handelsbetrekkingen uit te breiden. Dit door de implementatie van de Handels- en Economische Samenwerkingsovereenkomst tussen CARICOM en Cuba”, luidt een passage uit de declaratie.

In de verklaring is onder woorden gebracht dat de eenheid van en integratie binnen de Caribische regio gebaseerd zijn op historische banden en respect voor de doelstellingen en beginselen die zijn vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties en in het internationale recht. “Wij onderstrepen onze oprechte steun voor de soevereiniteit, territoriale integriteit, zelfbeschikking, niet-inmenging in de interne aangelegenheden van welk land dan ook, de afwijzing van het gebruik of de dreiging van het gebruik van geweld, vreedzame beslechting van geschillen, de bescherming en bevordering van mensenrechten voor iedereen, evenals de bevordering van vriendschappelijke betrekkingen tussen staten ongeacht verschillen in hun politieke, economische en sociale systemen of ontwikkelingsniveau, met als doel tolerantie te betrachten en in vrede met elkaar samen te leven als goede buren.”

De staatshoofden hebben hun toewijding herbevestigd om mogelijkheden te vinden voor het bevorderen van economische en commerciële betrekkingen door sterke punten te identificeren. De leiders erkennen dat de recente wereldwijde ontwikkelingen zoals de aanhoudende coronapandemie en multidimensionale wereldcrisis de bestaande ongelijkheden op het gebied van onder andere voedsel- en energiezekerheid hebben verergerd. “We verwelkomen daarom de CARICOM Agri-Food Systems Agenda die gericht is op het versterken van de huidige voedsel- en voedingszekerheid in de regio en het verminderen van de afhankelijkheid van de regio van geïmporteerd voedsel”, aldus het collectief van staatshoofden. In de declaratie is vervat dat de landen zullen samenwerken om de voedsel- en voedingszekerheid van hun volkeren te bevorderen.

De Caricom-leiders en president Canel moedigen financiële instellingen aan om effectieve maatregelen te nemen om het wereldwijde financiële vangnet te versterken, kleine eilandstaten in ontwikkeling te helpen bij het aanpakken van hun schuldkwetsbaarheid en het zo snel mogelijk bereiken van schuldhoudbaarheid. Er wordt ook gevraagd om toegang tot ontwikkelingsfinanciering te verbeteren door een multidimensionale kwetsbaarheidsindex op te nemen (MVI) als aanvullend criterium voor het bepalen van toegang tot concessionele financiering en officiële ontwikkelingshulp.

50 jaar succesvolle relatie Caricom-Cuba
President Santokhi heeft tijdens de bijeenkomst aangeven dat 50-jarige Zuid-Zuidsamenwerking tussen de Caricom en Cuba een succes is. “Dit voorbeeldige model van Zuid-Zuidsamenwerking komt voort uit de historische en moedige daad van vier toen nieuwe onafhankelijke Caribische staten, die te midden van immense politieke spanningen, op internationaal niveau diplomatieke betrekkingen aangingen met hun zusternatie. Daarom is de regio dankbaar voor de moedige daad van deze eerste vier Caricom-landen: Barbados, Guyana, Jamaica en Trinidad en Tobago.”

Het Surinaamse staatshoofd vervolgde met te stellen dat een halve eeuw geleden de basis werd gelegd voor het opbouwen van een sterke en wederzijds voordelige relatie; sindsdien formeel ondersteund door instrumenten als technische samenwerkingsovereenkomsten en memoranda van overeenstemming. De Brigdetown-verklaring creëert volgens de Caricom-voorzitter nieuwe mogelijkheden. “Ik ben ervan overtuigd dat wij nog 50 succesvolle jaren tegemoet gaan. Caricom en Cuba zullen de samenwerkingsgebieden nu ook uitbreiden en de bestaande samenwerkingen verder intensiveren.”