De Boodschap
Justitie & Politie

Rijden zonder een rijbewijs, een misdrijf!

De Rijwet 1971 is gewijzigd en wel bij SB 2022, no. 33. De gewijzigde Rijwet is in werking getreden op 26 maart 2022. Er zijn een aantal ingrijpende wijzigingen ingetreden. Het Openbaar Ministerie wenst de samenleving te informeren omtrent deze wijzigingen en wel door middel van publicatie in een reeks van artikelen. Eén van deze wijzigingen betreft o.a. het rijden zonder rijbewijs.

 

In artikel 19 lid 1 van voornoemde wet is o.a. opgenomen:

“Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de derde categorie, hetzij met één van beide straffen wordt gestraft, degene die:

a.     in strijd handelt met een verbod, omschreven in de artikelen (…) 7 lid 1 onder 3 (…)”

 

In artikel 7 lid 1 onder 3 van voornoemde wet is opgenomen dat het verboden is met een motorrijtuig over de weg te rijden:

         zonder in het bezit te zijn van een (geldig) rijbewijs

         met een vervallen rijbewijs

         indien het rijbewijs is ingevorderd en

         met een onleesbaar rijbewijs.

 

Vòòr bovenvermelde wijziging van de Rijwet 1971 waren de gevallen genoemd in artikel 7 lid 1 onder 3 overtredingen en kon er een geldboete van maximaal SRD 750, – worden opgelegd.

 

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Rijwet 1971 zijn de gevallen genoemd in artikel 7 lid 1 onder 3 misdrijven, waarop er een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren en/of een geldboete van ten hoogste SRD 25.000, – kan worden opgelegd.

 

Indien u zich schuldig mocht maken aan bovengenoemd misdrijf, zal er zijdens het Openbaar Ministerie streng worden opgetreden. Wij doen aan de samenleving daarom het dringend verzoek om zich te houden aan de wet.