De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

River Council launcht gezamenlijke patrouilles Marowijnerivier

Op dinsdag 21 november 2023 heeft de River Council vergadering in St. Laurent plaatsgehad tussen Suriname en Frans-Guyana. De Surinaamse delegatie was onder leiding van de commandant van het Korps Militaire Politie, tevens voorzitter van de River Council Veiligheidswerkgroep, luitenant-kolonel Roy Samuel. De Franse delegatie werd geleid door Yan Pilon. De activiteiten van de River Council vallen binnen de werkzaamheden van het directoraat Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Het doel van deze vergadering was om een efficiënte uitvoering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de militaire politie en partners te verhogen. In het kader van het gezamenlijke beheer van de rivier, de ontwikkeling van grensoverschrijdende economische activiteiten zoals de regulering van het riviertransport op de Marowijnerivier is tijdens deze vergadering overeengekomen om gezamenlijke vaarpatrouilles op de rivier wederom uit te voeren. De launch hiervan heeft op dinsdag 28 november 2023 om 10 uur plaatsgevonden.

De patrouilles zullen telkens op de dinsdag en zaterdag tussen tien uur ‘s morgens en vijf uur ‘s middags worden uitgevoerd waarbij steeds twee leden van het detachement van de Militaire Politie te Albina worden ingedeeld. De Franse delegatie heeft aangeboden te zullen inkomen met personeel, patrouilleboten en brandstof voor de boten. Vanuit het Commissariaat van het district Marowijne is de toezegging gedaan zorg te dragen voor de Surinaamse vlag op de patrouilleboot gedurende de patrouilles.

De aandachtspunten voor wat betreft het prioriteitsgebied “Veiligheid” waren onder andere grensoverschrijdende criminaliteit, samenwerking op het gebied van de burgerlijke staat en samenwerking op het gebied van veiligheid en bestrijding van illegale grensoverschrijdende activiteiten.

Tot slot is er bij de vergadering overeengekomen om de gezamenlijke vaarpatrouilles in de eerste week van januari 2024 te evalueren. Ook zijn er goede afspraken gemaakt binnen de kaders van de wet- en regelgeving van beide landen en in overeenstemming met de voorwaarde van de Gezamenlijke verklaring over het Beheer van de Marowijne Rivier en de Lawa Rivier en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied’ van 15 maart 2021. Deze Gezamenlijke verklaring wordt gemanaged door de River Council.