De Boodschap
Kabinet van de President

ROM organiseert training Communicatie en Bewustwording voor klimaatverandering en milieu

In het kader van het stimuleren van projecten ter bescherming van de natuur en het milieu zijn enkele functionarissen van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) getraind. Tijdens deze sessie heeft centraal gestaan de communicatie en bewustwordingsstrategie vanuit het ministerie, in het kader van klimaatverandering en milieu. De training heeft plaatsgevonden op 12 december 2022 op het ministerie van ROM.

De training is verder ook verzorgd met het oog op het versterken de National Designated Authority (NDA) oftewel het ministerie, bij het uitvoeren van zijn taken in het kader van het Green Climate Fund (GCF). Dit zegt Priscilla Karijodrono, projectcoördinator GCF Readiness. “Het doel van deze training is om de NDA, in deze het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu te versterken, wanneer het aankomt op het toetsen van ingediende projecten, die gerelateerd zijn aan klimaatverandering en milieu. Voor wat betreft de projecten gaat het om zowel adaptatie als mitigatie voorstellen die ingediend kunnen worden bij de Green Climate Fund voor financiering.”

Als er projecten zijn ingediend, kan het ministerie van ROM toetsen als deze voldoen aan de prioriteiten van het land en kan vervolgens een bewijs van geen bezwaar uitgegeven worden. Daarna wordt het proces van indiening van project- en financieringsvoorstellen doorgeleid naar een geaccrediteerde entiteit. Deze kan zijn; de United Nations Development Programme (UNDP), Food & Agriculture Organization (FAO) en International Development Bank (IDB).

Het strategisch communicatieplan GCF Readiness 2022-2024 is kort besproken. Het betreft het positioneren van de NDA en toegang tot GCF-klimaatfinanciering voor de stakeholders in de milieusector. “Er waren werkopdrachten om succesvol met stakeholders en diverse doelgroepen te communiceren,” aldus projectcoördinator Karijodrono.

Trainer Angela van der Kooye zegt dat de training is aangeslagen. “Het is als prettig, leerrijk en interactief ervaren. De participanten zien graag een vervolgtraining tegemoet. Het strategisch communicatieplan is het vertrekpunt voor alle deelplannen communicatie die er nog zullen volgen. Het is belangrijk om te weten welke fondsen allemaal beschikbaar zijn met betrekking tot klimaatfinanciering.” Zij geeft verder aan dat NDA als rol heeft stakeholders te informeren over deze fondsen en de voorwaarden die hiervoor gelden. “ROM doet er alles aan om stakeholders te motiveren om met projecten te komen voor indiening bij de GCF voor financiering en capaciteitsversterking.”