De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS bepreekt herstart Inter Guyanese Spelen met Sportdirecteur Guyana

De directeur van Sportzaken in Guyana, Steve Ninvalle bracht afgelopen week een bezoek aan de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) Gracia Emanuël. Dit bezoek vloeit voort uit een eerdere ontmoeting van de twee directeuren, Gordon Touw Ngie Tjouw van Suriname en de directeur van Guyana inzake de stand van zaken over de Inter Guyanese Spelen (IGS). De besprekingen waren gericht op de herstart van de IGS later dit jaar en andere relevante zaken. 

Met betrekking tot de IGS zal er in dit jaar november een trial versie worden gehouden in Georgetown, Guyana. Door Suriname is voorgesteld om de IGS gedurende het hele jaar te houden waarbij het kosten- en het logistieke aspect in ogenschouw worden genomen. Behalve dat er rekening wordt gehouden met de Covid-19 situatie, moet er volgens Touw Ngie Tjouw ook gelet worden op de gezondheid van de sporters. Er zal daarom een gezondheidstest gedaan worden. Er zal ook gekeken worden naar de doelpuntcontrole, zodat alle wedstrijden eerlijk verlopen en dat er sprake is van Fairplay.

Er zijn voor nu 10 takken van sport geselecteerd voor dit jaar: voetbal, volleybal, tafeltennis, basketbal, zwemmen, tennis, etc. Ook met betrekking tot de leeftijden is voorgesteld om in nadere gesprekken te bekijken in hoeverre competities van andere leeftijden zoals U-14 en U-17 onderdeel kunnen zijn van de IGS. Directeur Ninvalle vond alle voorstellen prima en beloofde dit ter sprake te brengen in zijn kabinet wanneer hij terug is in Guyana. Er worden nog gesprekken gevoerd met Fans -Guyana over hun participatie in dit geheel. Tijdens dit bezoek waren ook aanwezig enkele functionarissen van het stafbureau van directeur Touw Ngie Tjouw.