De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS bespreekt mogelijkheden met Para Sport Bond

Het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zal binnenkort samen met de Para Sport Bond (PSB) werken aan het ontwikkelen van de sporttalenten in het district Para. Dit kwam naar voren tijdens een onderhoud tussen PSB-voorzitter Joel Panka en ROS-minister Gracia Emanuël.

Voorzitter Panka werd bijgestaan door de ondervoorzitter Theo Pengel. De PSB-voorman deed ook een beroep op de bewindsvrouw om haar invloed aan te wenden zodat de sportfaciliteiten van de bond een onderhoudsbeurt krijgen en dat er wat sportattributen vanuit het directoraat Sportzaken beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de Paranen om actiever te zijn in het sportgebeuren. De voorzitter benadrukte dat de organisatie ondersteuning nodig heeft om de jeugd nuttig bezig te houden met naschoolse activiteiten. Minister Emanuel stelde het zeer op prijs dat de organisatie contact heeft opgezocht met het ministerie om zaken gezamenlijk aan te pakken. Deze benadering zal goed tot uiting komen in de nieuwe aanpak van de sportdecentralisatie.