De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS stelt SRD 13.9 miljoen beschikbaar voor afbouw logeergebouwen Sipaliwini

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft SRD 13.9 miljoen gecommitteerd om drie logeergebouwen in Sipaliwini af te bouwen. De directeur van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB), Marlon Cairo, heeft hiertoe op woensdag 30 november 2022 contracten getekend met drie aannemers voor de afbouw en reparatie van de drie logeergebouwen in het district Sipaliwini. De afbouw en reparatiewerkzaamheden zullen plaatsvinden aan de logeergebouwen in de dorpen Guyaba, Poeketi en Godo Olo.

Dit project was in 2013 gestart. Vanwege gebrek aan financiële middelen, waren de bouwwerkzaamheden ‘on hold’ gezet, geeft Cairo aan. Na afbouw van deze logeergebouwen zal het aangenamer zijn voor mensen uit andere delen die voor allerlei zaken naar deze gebieden trekken om te overnachten. De aannemers dienen binnen 14 dagen te starten met de werkzaamheden en het project moet na 90 werk dagen afgeleverd worden. De drie aannemers die een contract hebben getekend met SFOB zijn onder andere; Todi NV die belast is met de afbouw en reparatie van het logeergebouw Guyaba. Daarnaast zal Alvera NV de verantwoordelijkheid voor de afbouw van het logeergebouw van Godo Olo op zich nemen, terwijl Baska NV het logeergebouw van Poeketie zal completeren.

De ondertekening vond plaats op het ministerie van Regionale ontwikkeling en Sport.
Dit project wordt gefinancierd en gemonitord door SFOB in samenwerking met ROS. SFOB is een werkarm het ministerie van ROS, die zich bezighoudt met de duurzame ontwikkeling van het Binnenland.