De Boodschap
Kabinet van de President

Rotary governor bespreekt milieuprojecten met president Santokhi

Leslie Ramdhanny, district governor van de Rotary International in het zuidelijk Caribisch gebied, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens dit onderhoud op 8 februari 2023 heeft de Rotary vertegenwoordiger het Surinaamse staatshoofd geïnformeerd over de projecten die de internationale organisatie uitvoert om het leven van gemeenschappen te verbeteren. De president werd hierbij ook ingelicht over de milieuprojecten van de Rotaryclubs in Suriname.

“We betrekken gemeenschappen, omdat we ons als servicegerichte mensen inzetten voor het verbeteren van de levens in onze gemeenschappen. Daarom betrekken we gemeenschappen in Suriname om projecten te doen om het milieu te beschermen”, aldus Ramdhanny over een van de recente programma’s voor wat betreft de bescherming van het milieu.
Het gaat hierbij om activiteiten die worden uitgevoerd zoals het creëren van moestuinen en sanitaire voorzieningen. “Het wegwerken van plastic voor eenmalig gebruik is ons uiteindelijke doel”, meldt de Rotary governor. Er is met het staatshoofd besproken wat de samenwerkingsmogelijkheden voor de overheid en de Rotary zijn op dit gebied.

Beleidsmaatregelen die betrekking hebben op de verwerking van afval kunnen volgens Ramdhanny helpen bij het uitvoeren van de milieuprojecten. “De overheid kan daar een serieuze rol in spelen. Wetten kunnen worden aangenomen en het scheiden van afval in de huishoudens kan verplicht gesteld worden. Dit zijn de dingen waarmee we op schoolniveau beginnen. Als Rotary leden bezoeken we scholen, praten we met de jongeren en moedigen ze aan om afval te scheiden.” President Santokhi is zeer ingenomen met het bezoek. Als voormalig Rotary-lid zegt het staatshoofd enthousiast te zijn over de toekomstplannen van de organisatie met betrekking tot de verbetering van het milieu in Suriname.