De Boodschap
Kabinet van de President

Ruim 3000 huishoudens in binnenland getroffen door wateroverlast

Een inventarisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) naar aanleiding van de wateroverlast in het binnenland, heeft uitgewezen dat ongeveer 3000 huishoudens hierdoor getroffen zijn. Maverick Boejoekoe, directeur op het directoraat Regionale Ontwikkeling is tijdens een persconferentie op vrijdag 25 maart 2022 nader ingegaan op de rol van het ministerie tijdens deze situatie.

Het ministerie van ROS heeft samen met het Rode Kruis en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) hulp geboden aan de getroffen gemeenschappen. Intussen hebben reeds 1100 huishoudens noodhulppakketten ontvangen. Deze pakketten bevatten onder andere drinkwater en voedsel, waaronder babyvoeding, kaarsen en dekzeilen.  De ROS-functionaris heeft ook aangegeven dat het water in de verschillende dorpen reeds aan het wegtrekken is.

Niet alleen het binnenland heeft te kampen gehad met wateroverlast, ook het district Saramacca is de afgelopen periode door dit fenomeen geteisterd. Verschillende gebieden lopen steeds weer onder en de waterstand in de rivieren en waterwegen stijgt vanwege springvloed. In Saramacca zijn ongeveer 200 huishoudens getroffen, waarvan reeds 50 een noodhulppakket hebben ontvangen.

Directeur Boejoekoe laat optekenen dat het ministerie van ROS ook crisismanagementtrainingen aan de districtscommissarissen wil verzorgen. Zij kunnen in geval van crises dan voorbereid zijn en meteen in actie komen. Uiteindelijk gaat het volgens de functionaris erom dat er sneller op zulke ontwikkelingen ingespeeld kan worden, voornamelijk wanneer het gaat om het bieden van hulp en evacueren van mensen.