De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

SAMAP ondersteunt landbouwers bij het invullen van aanvraagformulieren voor grants

De afgelopen twee weken zijn landbouwers in alle 10 districten van Suriname ondersteund bij het invullen van hun aanvraagformulieren voor een Small of Large Grant van de Matching Grant Facility (MGF). Het technisch team van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) heeft in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en sleutelpersonen van de commissariaten, ondersteuning op maat geboden aan potentiële aanvragers.

SAMAP is een initiatief van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van LVV en uitgevoerd door de voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties met middelen van de Europese Unie. Het belangrijkste doel is om de duurzame ontwikkeling van de landbouw te versterken door een meer concurrerende en veiligere productie die de markttoegang voor groenten, fruit, wortel & knolgewassen en bosbijproducten (NTFP) zal vergroten.

De vraag naar hulp van SAMAP was groot in de meeste districten, maar vooral in de verre districten. Bij dit overleg zijn bijna 450 landbouwers, organisaties en agro organisaties ondersteund. De sessies waren allemaal op afspraak, vanwege de geldende Covid-19-maatregelen en om de veiligheid van de potentiële aanvragers te waarborgen. De meesten van hen bereiden zich voor, om hun aanvraagformulieren in te dienen.

Vanaf 27 maart 2020 bood SAMAP directe hulp aan alle landbouwers, producenten en landbouwbedrijven die geïnteresseerd zijn in apparatuur, machines en landbouwdiensten die worden ondersteund door SAMAP’s Matching Grant Facility. In samenwerking met de ministeries van LVV, ROS en andere belanghebbenden heeft het SAMAP-team gedetailleerde begeleiding gegeven bij het opstellen van aanvraagformulieren en voorstellen voor Small en Large Grants.

Er is geen enkel district uitgesloten. De workshops om landbouwers te helpen bij het aanvraagproces hebben bijna 450 potentiële aanvragers bereikt. De meesten van hen zijn geïnteresseerd in het aanvragen van een Small Grant tot een maximumbedrag van USD 5000,-.

In elke sessie worden aanvragers begeleid bij het invullen van de formulieren en worden al hun vragen beantwoord. In de districten waar sommige landbouwers niet kunnen schrijven, helpt het SAMAP-resource team op maat ondersteuning om elke vraag van het aanvraagformulier te beantwoorden voor de aanvragers. Kandidaten die daarna vervolgvragen hebben, kunnen contact opnemen met SAMAP voor verdere begeleiding.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 april 2021, dus in de komende weken zullen er aanvullende sessies worden gehouden om de assistentie te intensiveren in alle districten waar de landbouwers reeds zijn gestart met het invullen van hun aanvraagformulieren en de laatste ondersteuning nodig hebben voor het volledig invullen hiervan. Informatie over deze sessies wordt bekendgemaakt via de website van het ministerie van LVV, Facebook, de BIC-kantoren en de districtscommissarissen in alle districten.