De Boodschap
Kabinet van de President

Samengaan overheid en private sector voor duurzame ontwikkeling toerisme

Voor een duurzame ontwikkeling van het toerisme in Suriname is het van belang dat overheid en private sector elkaar ondersteunen. Dit was de rode draad tijdens de workshop “Public Private Partnership voor duurzame toerisme ontwikkeling” op vrijdag 26 maart 2021 in de Congreshal. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), in samenwerking met de ministeries van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS), Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (MINOWC), de private sector organisaties SHATA, UTGS en Cluster Noord-Commewijne.

TCT-minister Albert Jubithana gaf aan dat er op heel wat vraagstukken antwoord gegeven moet worden. Vanaf zijn aantreden heeft hij daarom meteen met de eerdergenoemde betrokken collegaministers van gedachten gewisseld, hier komt in een later stadium ook Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bij. De bewindsman wees op het belang van innovatie en samenwerking. Hij zegt dat elke innovatie die kon bijdragen een het groter geheel benut is geworden. “Nu moeten we doorpakken”, aldus de bewindsman, die oor heeft voor de roep vanuit de sector. Hij benadrukt dat er een basis gelegd moet worden. Minister Jubithana erkent dat toerisme door de jaren heen ook dankzij de private sector ontwikkeld is. De rol van de overheid is te faciliteren, maar meer nog moet er duurzaam beleid komen.

Ook collega Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is voorstander van het samengaan van de overheid en de private sector in het belang van duurzame toerisme ontwikkeling. Ze zegt dat de drie gebieden van haar ministerie niet los staan van andere gebieden die te maken hebben met toerisme. Hand in hand samengaan met andere ministeries betrokken bij toerisme is volgens haar van groot belang.