De Boodschap
Kabinet van de President

Samenwerkingsakkoorden bereikt in Nederland

Tijdens het werkbezoek van de presidentiële delegatie aan Nederland, van 5 tot 12 september 2021, waarbij de samenwerking tussen Suriname en Nederland is hersteld, heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) diverse samenwerkingsakkoorden bereikt met diens collega. Dit deelde de JusPol minister op dinsdag 14 september mee tijdens een vraaggesprek op zijn ministerie.

 

Met collegaminister voor Rechtsbescherming in Nederland, de heer Sander Dekker, heeft de minister van JusPol een Memorandum of Understanding met betrekking tot Reclassering getekend. Dit houdt in dat het directoraat Forensische Zorg op het ministerie gedetineerden zal begeleiden om hun weg terug te vinden in de maatschappij na hun straf te hebben uitgezeten. Het zogeheten Resocialisatie Project. Vanuit de counterpart zijn nu al twintig laptops gedoneerd. Verdere uitwerking hiervan zal met het tegenbezoek van de counterpart in Suriname op 24 september van dit jaar nog geschieden.

Verder zal met het Nationaal Mensenrechten Instituut, die nog opgericht moet worden en ervoor zal moeten waken dat de rechten van de mens op Surinaamsgrondgebied gewaarborgd blijven, een samenwerking worden aangegaan. Er is ondersteuning gevraagd aan Nederland en het United Nations Development Programme (UNDP) hoe dit instituut het best gestalte te geven. Het vraagstuk mensensmokkel zal op een ander moment belicht worden.

De minister is afgereisd met tal van dossiers die vanuit het Openbaar Ministerie (OM), met als counterpart het college van Procureur-Generaals, besproken moesten worden. Vanuit het OM is er ondersteuning gevraagd voor een tal van lopende projecten zoals het opzetten van een Communicatie Unit, het opleiden van functionarissen van bepaalde afdelingen; hierbij wordt gedacht aan een intake stage bij bepaalde onderzoeken en het afvaardigen van gepensioneerde officieren naar Suriname om onze officieren op te leiden. Deze projecten zullen vanuit het “Makandra Fonds” gefinancierd worden. Dit fonds heeft als doel: het versterken van de Surinaamse economie, de rechtstaat en het Surinaamse potentieel door middel van overheidssamenwerking.

Met het Hof van Justitie met counterpart de Raad voor Rechtspraak in Nederland is er ook een samenwerking. Deze samenwerking houdt in dat de Raad voor Rechtspraak in Nederland zal optreden als counterpart van Suriname voor het inwilligen van een fonds binnen de Europese Unie (EU). Men denkt hierbij aan projecten voor het opleiden van rechters en het opzetten van een ICT-unit. Deze samenwerking zal merendeels gaan over opleidingen. Verder is er een aanvraag gedaan voor gepensioneerde rechters die hier te lande komen werken; dit voorstel moet verder uitgewerkt worden.

Er zijn diverse modellen aan de minister gepresenteerd als het gaat om de opleidingen bij de politieacademie om de nodige competentie beter te structureren. Voor het Korps Brandweer Suriname zal er een curriculum gemaakt worden voor de start van een officiersopleiding. De minister zal zich sterk maken om de vier brandvoertuigen, waarvoor er reeds een offerte klaarligt, bestemd voor het wagenpark van de brandweer binnen te halen. De counterparts zullen zich in november verder verdiepen op de diverse samenwerkingsvraagstukken. Ter bestrijding van de criminaliteit is ook de drone surveillance ter sprake gekomen. Ook dit project zal verder uitgewerkt worden vanwege de technische infrastructuur die dit project behoeft. Vanuit onze havens, met name ons luchthaven, zal gekeken worden of de ondersteuning aan het BID-Team meer bemand zal worden. Er is gevraagd naar Douane-samenwerking, maar op een breder internationaal vlak waarbij de Organisatie van Amerikaanse Staten meegenomen moet worden.

Tot slot kan er aan de samenleving medegedeeld worden dat er een project is gestart, dat de ondersteuning biedt aan het buurt management gebeuren in Suriname. Dit is ook een Makandra Project. Het ligt in de bedoeling dat er met dit project een verbinding gemaakt wordt tussen de politie en de samenleving, aldus de minister, Kenneth Amoksi.