De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Sancties tegen ondernemers die gascilinders hamsteren

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) maakt bekend dat er sancties zullen worden getroffen tegen ondernemers die gascilinders hamsteren. Op grond van het Decreet tegengaan van hamsteren, is het verboden om goederen te hamsteren en het ministerie zal terstond overgaan tot het opleggen van sancties indien een ondernemer zich schuldig maakt hieraan.

Het ministerie doet er alles aan om de prijzen voor consumenten beheersbaar te houden. Consumenten kunnen klachten blijven indienen via de verschillende kanalen. De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie is dagelijks in het veld voor controlewerkzaamheden.

Consumenten en ondernemers kunnen klachten indienen via:
Whatsapp: +5978530915
Email: klachten.unit@gmail.com
Verkort nummer: 1940