De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO-certificaatuitreiking Textiele Werkvormen aan 23 geslaagden

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft op donderdag 18 april aan 23 geslaagde cursisten een certificaat overhandigd voor de succesvolle afronding van de training Textiele Werkvormen. De training is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Grijp de Godsvrucht afdeling Livorno  en het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning (BGP), die de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. De geslaagden werden bij deze gelegenheid toegesproken door onder andere  minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Hij complimenteerde de geslaagden die allen gekleed waren in prachtige kleding die ze zelf hebben vervaardigd. De geslaagden hebben vanuit het  BGP allemaal een naaimachine ontvangen. 

Minister Steven Mac Andrew gaf aan dat de wilskracht en inzet van de geslaagden gedurende de trainingen heeft geleid tot het behaalde succes. Het feit dat zij allen in aanmerking zijn gekomen voor een naaimachine is volgens de bewindsman een goede gelegenheid om meteen aan de slag te gaan als zelfstandige om de opgedane kennis verder te professionaliseren en de kost te verdienen. Het vervaardigen van eigen kleding en kledingstukken voor bijvoorbeeld gezinsleden zal voor hen dan ook kostenbesparend zijn. De bewindsman heeft de geslaagden aangemoedigd om te investeren in een onderneming. De prachtige identieke kleding die ze zelfs hebben vervaardigd is voor de minister het bewijs dat zij in staat zijn nog veel meer te vervaardigen en met de wilskracht en hun  doorzettingsvermogen, succes boeken. Hij heeft dank uitgesproken aan de SAO, BGP en Stichting Grijp de Godsvrucht voor de succesvolle training.

Behalve de minister hebben ook Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, Joyce Lapar, directeur van de SAO en Galcil Abinie, voorzitter van Stichting Grijp de Godsvrucht zich gericht tot de geslaagden.  Lapar heeft ook het woord gevoerd namens de projectcoördinator van BGP Jaswant Doekharan. De sprekers hebben hun tevredenheid geuit over de prestatie van de geslaagden, wiens discipline en wilskracht hebben geleid tot dit succesvol resultaat. De geslaagden zijn eveneens bemoedigd om hun kennis en kunde in textiele werkvormen verder te verbreden. Het feit dat een manspersoon behoorde tot de groep van geslaagde cursisten is toegejuicht en aangeduid als zeer motiverend.