De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO levert 24 assistent verpleeghulpen af

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft 24 assistent verpleeghulpen afgeleverd. De groep van de vaktraining Assistent verpleeghulp heeft na een succesvolle opleiding van bijkans anderhalf jaar, op 31 januari 2024 haar certificaat van de SAO in ontvangst mogen nemen. De training is verzorgd onder supervisie van de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen van het ministerie van Volksgezondheid. Met het behalen van dit certificaat hebben de geslaagden thans de mogelijkheid om aan de slag te gaan in de zorg. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft bij deze gelegenheid de geslaagden toegesproken en hen op het hart gedrukt de nodige inzet en motivatie aan de dag te leggen, hun werk naar eer en geweten uit te voeren en zich verder te ontwikkelen.

Minister Mac Andrew betitelt de geslaagden als waarachtige SAO ambassadeurs van wie hij verwacht dat zij zullen klaarstaan voor personen die de nodige zorg behoeven. Hij verwacht dat zij met alle voortvarendheid en de nodige verantwoordelijkheid hun beroep binnen de zorg zullen uitdragen. De bewindsman  spoorde de geslaagden aan om de opgedane kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan goede zorg in Suriname. Kennis en ervaring mogen zij voor wat betreft de minister zowel nationaal als internationaal opdoen om uit te groeien tot professionals binnen hun vak. Hij heeft ook de wens uitgesproken dat zij die kennis en ervaring zullen gebruiken om de zorg in Suriname naar grotere hoogten te tillen.

Carol De Baas, hoofd Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen van het ministerie van Volksgezondheid toonde zich ingenomen met het behaalde succes van de cursisten. Zij heeft hen op het hart gedrukt om hun beroep naar eer en geweten uit te oefenen en zich vooral ook te houden aan de kledingsvoorschriften. De Baas ziet alle 24 geslaagden zich verder ontwikkelen in de zorg. Het is belangrijk dat ze op de hoogte blijven met zaken die betrekking hebben op hun werk. Zo kunnen zij volgens De Baas  zaken aangaande ziekte beelden herkennen en patiënten ook beter te woord staan wanneer zij met vragen zitten.

Ook de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, Naomi Esajas-Friperson, tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt AWJ, heeft de geslaagden moed ingesproken opdat zij hun beroep naar behoren uitoefenen, zich inzetten voor kwaliteitszorg in Suriname en werken aan hun verdere ontwikkeling.Joyce Lapar, heeft met trots de geslaagde verpleegassistenten aangespoord om met de nodige kennis, inzichten en motivatie te beginnen aan hun carièrre binnen de zorg en de nodige hulp verlenen aan  personen die het nodig hebben. Zij hebben de nodige inzet getoond en dat waardeerd de SAO. Lapar heeft ook dank uitgesproken naar het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning voor de goede samenwerking bij de totstandkoming van dit project.