De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO-trainees “Lichte Constructie Lassen” direct aan de slag

Zes jonge heren van de vaktraining “Lichte Constructie Lassen”, hebben het vak met succes afgerond bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). De afsluiting van de training was op vrijdag 17 juni 2022, waarbij deze cursisten hun certificaat in ontvangst hebben genomen. Dit certificaat is het bewijs dat de zes jonge heren beschikken over het Assistentenniveau oftewel Niveau-1.

Een bijzonderheid is dat deze trainees, zich ondanks de gevolgen van de Covid-19-pandemie, hebben blijven inzetten. Door de pandemie waren onderbrekingen in het trainingstraject niet altijd te voorkomen. Het gevolg was dat de heren ongeveer twee jaar over de deze training hebben gedaan. Hun stage is goed bevonden door de verschillende bedrijfsleiders van de bedrijven waar ze het geleerde in praktijk mochten brengen. Vermeldenswaard is dat deze gekwalificeerde krachten direct na afronding van het vak, als werknemer aan de slag mogen gaan in de volgende bedrijven: Nort Metal Working (Leonsberg), Suriname Sports Extreme Overhall (Kwarasan, Serie C), Maro General Service (Tennisbal straat 6) en Global (Manjadam, Domburg). Een van deze krachten is afgezien van het feit dat hij een vaste baan heeft mogen bemachtigen, ook gestart als kleine zelfstandige met een onderneming. Deze onderneming richt zich op het lassen van bromfietspijpen middels autogeen lassen en op het maken van speciale bumpers voor DMX pick-ups.

Met het vormen en klaarstomen van deze zes jonge arbeidskrachten heeft de SAO weer eens personen afgeleverd aan bedrijven die behoefte hebben aan krachten met de juiste vaardigheden en competenties die direct aansluiten op de beroepspraktijk. Bij deze gelegenheid bedankte de directeur van de SAO, Joyce Lapar, de bedrijven voor hun bereidwilligheid en ondersteuning, alsook de bijdrage aan het trainen en vormen van de deze jongeren. De succesvolle trainees zijn; Doekhi Ismael, Nawawi Raymond, Ganga Gluiver, Herman Serjay, Vijgeboom Marilio en Sastrodihardjo Arsenio.