De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

“Saramacca binnen 100 dagen in beweging”

Het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zal voor de komende 10 jaren een pragmatisch beleid voeren in de Republiek Suriname, waarbij alle stakeholders betrokken zullen worden. Ook het aangaan van Public Private Partnership (PPP) zal onderdeel zijn van dit beleid. Het Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030 verschaft richtlijnen en inzichten, waarin het sportbeleid helder en duidelijk uitgewerkt is.

In het kader van decentralisatie in de sport heeft sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw op dinsdag 23 februari 2021 het Gericht Nationaal Sportbeleid overhandigt aan districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca. Volgens directeur Touw Ngie Tjouw ziet de regering sport als een wezenlijk onderdeel van ons leven, het onderwijs, de volksgezondheid en de natievorming. Dit is geheel in overeenstemming met de CARICOM Declaration of Port of Spain Uniting to stop the epidemic of chronic NCDs, het Internationale Handvest voor lichamelijke opvoeding en Sport van de UNESCO en het uitvoeringsbeleid van het SOC. Touw Ngie Tjouw zegt verder dat sport via de infrastructuur van het commissariaat dichterbij het publiek gebracht zal worden.

Districtscommissaris Bansi-Durga heeft Touw Ngie Tjouw en zijn staf voorgehouden dat Saramacca een commissie zal samenstellen om invulling te geven aan Het Gericht Nationaal Sportbeleid. Saramacca zal binnen de kortste tijd komen met een sport-districtplan, welke de lokale bevolking in beweging moet brengen. “We kunnen het beter doen en we zijn ervan bewust dat sport een bijdrage levert aan een gezonde Healthy Lifestyle. Binnen 100 dagen zullen wij Saramacca in beweging brengen”, aldus Bansi.

Tot slot zegt Touw Ngie Tjouw dat zowel jong en oud moet sporten voor een gezonde samenleving. “Wij van het ministerie, met name het directoraat Sportzaken, zullen op een goedkope manier sport op de rol brengen in samenwerking met uw commissariaat. In het Gericht Nationaal Sportbeleid kunt u zich richten op topsport, jeugdsport, schoolsport en breedtesport (bewegingsrecreatie en recreatiesport). Verder hebben wij als speerpunten schoolsport, Suriname beweeg, talentontdekking/stimulatie/ontwikkeling en sportinfrastructuur”. Komende week zal de sportdirecteur een bezoek brengen aan het district Wanica.