De Boodschap
Kabinet van de President

SBB bespreekt houtexport met president Santokhi

De leiding van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft tijdens een vervolggesprek met president Chandrikapersad Santokhi de houtverkoop en -export met het staatshoofd besproken. Het vervolggesprek op dinsdag 2 maart 2021 was in het kader van de reguliere instructiemeetings die de president heeft met de leiding van de verschillende staatsbedrijven. Bij deze ontmoetingen wordt het beleid welke de regering via deze ondernemingen wenst uit te voeren besproken, terwijl het staatshoofd ook wordt geïnformeerd over de stand van zaken bij de parastatalen.

Tijdens de ontmoeting zaten ook vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer aan. SBB-directeur Stanley Betterson zegt dat er is gekeken naar waar de SBB als organisatie staat. Partijen hebben zich ook gebogen over de richting waar de SBB naar toe gaat, terwijl er een presentatie is geweest over de strategische planning voor de komende periode.

Twee van de specifiek besproken punten is de controle op houtverkoop en de export van hout. “Het is gebleken dat daar heel wat zaken niet lopen zoals dat zou moeten, waardoor de staat inkomsten misloopt”, laat Betterson optekenen. Er is gedetailleerd hiernaar gekeken en de bedoeling is dat er op dit stuk beleid wordt losgelaten zodat het mislopen van inkomsten tot het verleden gaat behoren. De SBB-directeur voegt eraan toe dat er situaties in de illegaliteit zijn. Nagegaan moet worden hoe deze binnen de legale sfeer te brengen. President Santokhi had bij een eerdere ontmoeting in januari reeds aangegeven dat er bij de export van rondhout veel mis gaat. De jaarverslagen van de SBB tonen aan dat er op jaarbasis US$ 130 miljoen aan inkomsten verdwijnt.

In het bijzonder zal de verdienpoot van de SBB beter tot haar recht moeten komen. Verder zal het beleidsgedeelte als toezichthouder moeten worden gebracht naar scherper natuurbehoud. Dit houdt in dat er veel meer dan houtkap gemonitord zal moeten worden. De SBB moet zich ook erover gaan buigen hoe de aanwezigheid van unieke fauna aangewend zou kunnen worden voor meer verdiensten uit de toerismesector. Betterson: “We moeten een aantal zaken gaan becijferen en kijken hoe deze doelen concreet gehaald kunnen worden.”

Verder is ook de reorganisatie van de SBB aan de orde gekomen. Het aantal directeuren en hun functionaliteit zal onder de loep genomen worden. De SBB-leiding maakt over twee maanden weer haar opwachting bij het staatshoofd. In de tussenliggende periode zal zij – zoals door de president is gevraagd – de organisatiestructuur ter hand nemen en definitief spijkers met koppen slaan.