De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Schenking boekencollectie Ronald Tjoe Nij aan het NAS

Recent heeft het Nationaal Archief Suriname (NAS) een grote schenking in ontvangst mogen nemen van de familie R. Tjoe Nij- van der Leij. Enkele dagen voor het heengaan van Ronald Tjoe- Nij (28 augustus 2020) nam zijn echtgenote, Greet Tjoe Nij- van der Leij contact op met de nationale archivaris om haar te informeren dat haar echtgenoot duidelijke instructies heeft gegeven om zijn boekencollectie te schenken aan het NAS.

Ronald Tjoe Nij (8-12-1935 – 28-8- 2020) was een grote boekenverzamelaar die bijzondere boeken in zijn collectie had. Hij heeft gedurende tientallen jaren een kostbare collectie opgebouwd van bijzondere werken over de sociaal-culturele en politieke geschiedenis van Suriname. In 1973 emigreerde hij met zijn gezin naar Suriname waarna hij als chemicus in dienst is getreden bij Suralco. Na zijn pensionering werkte hij 3 jaar bij het bedrijf Interfood in de functie van algemeen directeur. Gedurende zijn leven was hij een trouwe bezoeker van het NAS en bij menige boekpresentaties en lezingen die het NAS organiseerde, was hij steevast aanwezig. Zijn grote liefde voor boeken en voornamelijk boeken over Suriname, heeft hij ook doorgetrokken naar archieven. Zo heeft hij als bemiddelaar opgetreden bij de overdracht van het archief van H.A.E. Arron en adviezen verstrekt met betrekking tot de inhoud van dit archief.

Greet Tjoenij- van der Leij over de schenking:Ronald zijn boeken waren zijn passie, alles wat hij over boeken vond in kranten, documenten en tijdschriften werd uitgeknipt en aan het desbetreffende boek toegevoegd. Geen boek zonder krantenknipsel. Hij voelde zich erg thuis bij het NAS en heeft nadrukkelijk verzocht om zijn nalatenschap door het NAS te laten beheren. Zijn en mijn beweegredenen waren, dat veel meer mensen toegang tot zijn boeken kunnen krijgen en de historische boeken niet verloren raken, her en der in een kast, waar niemand ernaar kijkt. Bovendien is het NAS een zeer professionele instelling, waar je met een gerust hart je waardevolle nalatenschap kunt laten beheren”.

Vanaf september 2020 zijn medewerkers van het NAS met name de sectie Opname & Verwerking en Ontsluiting bezig geweest om de enorme boekencollectie over te brengen naar het NAS en deze te beschrijven c.q. ontsluiten. De collectie R. Tjoe Nij bevat meer dan 3.874 boeken over de sociaal en politieke geschiedenis en cultuur van Suriname. Zo zijn bijzondere werken van o.a. Gabriel Stedman, Anton de Kom en Maria Sybilla Merian te vinden in de collectie. De R. Tjoe Nij boekencollectie is een enorme aanwinst voor de bibliotheek van het NAS. Alhoewel deze bibliotheek geen uitleenbibliotheek is, kunnen bezoekers de boeken raadplegen in de studiezaal van het NAS.

“De schenking van de boekencollectie van onze vader, Ronald Tjoe Nij, is niet alleen een schenking aan het Nationaal Archief van Suriname, maar een gebaar naar de Surinaamse gemeenschap. Onze vader heeft jarenlang boekenmarkten en antiquariaten in Nederland afgestruind om literatuur en documenten die belangrijk zijn voor en over Suriname naar Suriname (terug) te brengen. Het was dus logisch om deze collectie beschikbaar te maken voor de Surinaamse gemeenschap. Het omvat een significant stuk Surinaamse geschiedenis. Suriname heeft een bijzondere geschiedenis, wat heeft geresulteerd in een unieke smeltkroes van culturen, waar een ieder met Surinaamse roots trots op mag zijn”, aldus kinderen Jacqueline & Evelyn Tjoe Nij.

Op 5 januari 2021 vond de formele overdracht van deze schenking plaats met de ondertekening van het overdrachtsdocument. Dit document werd ondertekend door de nationale archivaris en Greet Tjoe Nij- van der Leij in aanwezigheid van Harold Tjoe Nij, een jongere broer van Ronald Tjoe Nij. Harold over de schenking: “Wij, de familie, zijn zeer trots en gerust dat de nalatenschap en historische collectie boeken onder goed beheer en toegankelijk voor het nageslacht terecht is gekomen bij het NAS”.

Het NAS is de familie Tjoe Ny- van der Ley zeer erkentelijk voor deze grote schenking en zal ervoor zorg dragen dat het publiek gebruik kan maken van de nalatenschap van Ronald Tjoe Ny, de liefhebber van de Surinaamse literatuur! Vermeldenswaard is dat behalve aan het NAS, de familie Tjoe Nij ook een deel van boekencollectie heeft geschonken aan de Universiteitsbibliotheek en de scholen op Domburg en omgeving.