De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Site Manager en Secretaris-Generaal hervatten werkzaamheden

In oktober, eerder dit jaar, hebben de Secretaris-Generaal van de Nationale UNESCO Commissie Suriname (NUCS), Vidya Narain en de World Heritage Site Mager voor de historische binnenstad van Paramaribo/ WHC focal point, Stephen Fokké, hun functies neergelegd in verband met de gang van zaken rond de bouw van de vergaderzaal van De Nationale Assemblée. De functionarissen waren van mening dat de verwikkelingen rondom de bouw van de vergaderzaal ongetwijfeld repercussies zouden hebben voor de werelderfgoedstatus van Paramaribo.

Na goed overleg met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, prof. dr. Henry Ori, en mede op aandringen van collega’s van de UNESCO hebben de twee functionarissen wederom hun werkzaamheden opgepakt in belang van Suriname. In een persoonlijk onderhoud met beide functionarissen is van gedachten gewisseld over met name de aanleiding namelijk de bouw van de nieuwe vergaderruimte voor DNA, zonder goedkeuring door de UNESCO/ ICOMOS en de eventuele vervolgstappen .

Begin november heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in samenspraak met het ministerie van Openbare Werken een traject uitgezet om in dialoog met de UNESCO/World Heritage Center en ICOMOS International tot een werkbare oplossing te komen. Hiervoor zal een technisch team (ICOMOS International Advisory Mission) Suriname bezoeken tussen 11 en 16 december 2023. De voorbereidingen voor deze internationale missie zijn al op touw gezet door beide ministeries. Een gezamenlijk team van deskundigen zal als counterpart dienen voor de ICOMOS International Advisory Mission.