De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Slechte delen wegstrekking Matta rijrichting Tibiti worden aangepakt

Op donderdag 10 maart is een aannemingsbedrijf gestart met het reconditioneren van de slechte delen op de wegstrekking Matta rijrichting Tibiti. Hiermee wordt de weg weer begaanbaar voor de bewoners van het gebied. Marlene Joden, districtscommissaris (dc) van Para, heeft de wegstrekking Zanderij rijrichting West Suriname gesloten voor verkeer boven de 4-ton.

Eerder zijn er bijeenkomsten geweest met houttransporteurs en concessionarissen van het gebied. Zij hebben aangegeven, bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan de reconditionering van de weg. Er is door het aannemingsbedrijf een begroting gemaakt, voor de herstelwerkzaamheden en vervolgens gepresenteerd aan de dc. Volgens een criterium wordt bepaald, wat de bijdrage per ondernemer wordt, zodat elkeen, afhankelijk van diens vermogen bijdraagt aan het herstel van de weg.

Het ministerie van Openbare Werken heeft intussen een quick scan gemaakt van de weg. De uitkomst van deze quick scan zal in de Raad Van Ministers besproken worden voor een midden -en lange termijn oplossing.