De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Sociaal programma voor kwetsbare gezinnen

In het kader van het beleid rond de prijzen en subsidies welke worden verstrekt vanuit de overheid is er op maandag 6 februari 2023 een regeringspersconferentie gehouden. Op deze persconferentie bevonden zich behalve minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) ook de ministers van Financiën & Planning, Natuurlijke Hulpbronnen en Transport, Communicatie en Toerisme. Minister Ramsaran ging tijdens deze persconferentie breedvoerig in op het sociaal programma.

De SoZaVo bewindsman geeft toe dat de verhogingen zwaar zijn. Hij vult daarbij aan dat er soms bittere pillen  ingenomen moeten worden om de economie gezond te maken. Verder benadrukt de minister dat er tegelijkertijd een opvang gecreëerd moet worden om de nood van de gemiddelde burger te lenigen zodat zij niet in een uitzichtloze situatie terechtkomen.

Het sociaal programma is een koopkracht versterking vanuit de overheid, met het oog om de overstap te doen van object naar subjectsubsidie. Voor de uitvoering hiervan is er SRD 1,2 miljard goedgekeurd. Dit sociaal programma is een overheidsbreed programma waarbij maandelijks een bedrag van SRD 1800,- uitgekeerd zal worden. De zeven goederen en diensten welke gesubsidieerd worden zijn: brandstof, elektriciteit, voedsel (basisbehoeften), transport, kookgas, water en medicamenten.

“Het is de bedoeling dat de eerste groep kwetsbare gezinnen de SRD 1800 morgen te zien krijgt op hun Moni Karta”, dit maakte minister Ramsaran bekend na bevestiging te hebben gehad vanuit de Project Implementation Unit, welke nauw in contact is met de Surinaamse Postspaarbank.