De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

SoZaVo en Unicef lanceren Mental health project

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Uraiqit Ramsaran is zich ervan bewust, dat mentale gezondheid tijdens de COVID- pandemie, veel meer aandacht vergt. In dat kader heeft het ministerie op 24 augustus de soft launch gedaan van het Mental Health/wash project in samenwerking met de UNICEF. Dit historisch moment vond plaats bij VOJ Atjoni, in het district Siplaiwini.Naast de bewindsman was onder andere ook aanwezig: de First Lady van de Republiek Suriname Mellisa Santokhi- Seenacherry, vertegenwoordiger van het UNICEF, Mahogany Neede en vertegenwoordigers van het traditioneel gezag.

Minister Ramsaran geeft aan, dat bewustwording een grote rol speelt bij het kinderbeschermingsbeleid. Hij vindt het daarom belangrijk dat kinderen de nodige begeleiding krijgen. “Niet alle jongeren hebben het even goed, vandaar het ministerie druk bezig is om ook op dit vlak beleid uit te voeren”, aldus de bewindsman.Hij zegt dat het ministerie bewust is van de noodkreten binnen de samenleving, en met de beschikbare middelen zaken stap voor stap probeert aan te pakken. Met bemoedigende woorden doet hij een boodschap richting de jongeren. “Wees niet bang in groot te dromen, wees ambitieus, durf uw mening te uiten, jullie zijn veel instaat “.

First Lady Santokhi-Seenacherry benadrukt dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen. Dat is waar de regering Santokhi-Brunswijk naar streeft. Volgens de First Lady is de geestelijke gezondheid niet te onderschatten. Het is het krachtigste dat bij het lichaam toebehoord. Ze hoopt, dat de kinderen door dit project nog meer gemotiveerd raken om het beste van zichzelf te maken.

Volgens UNICEF Vertegenwoordiger Neede, spreken de cijfers voor zich , wanneer het aankomt op de mentale gezondheid van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 86% kinderen nog steeds enige vorm van mishandeling ervaren. Het aantal suïcidegevallen, met als oorzaak depressie, staat Suriname op de vijfde plaats in de wereld. Ze vindt het daarom meer dan nodig om deze kinderen extra begeleiding te bieden.

Het project is opgesplitst in drie fases, waarbij interactieve sessies ook deel van zijn. De jongeren zullen leren omgaan met hun emoties, maar ook hoe zij hun vrije tijd beter kunnen benutten. Dit project wordt landelijk uitgevoerd en wel bij tien opvang-instellingen. Minister Ramsaran bedankte het Bureau rechten van het kind alsook de UNICEF voor de inspanningen voor het lanceren van dit project.