De Boodschap
Kabinet van de President

SPCS-directeur Fränkel: “Paniek rond dam was nooit nodig”

Paniek rond de situatie nabij de stuwdam te Afobaka is volgens Eddy Fränkel nooit nodig geweest.” De onderhoudsweg, waarvan een gedeelte als gevolg van wegstromend regenwater was afgekalfd, is tussen maandag en dinsdag hersteld. Fränkel, directeur van de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS N.V.) die het beheer over de dam voert, zegt dat er voor de rest niets aan de hand is.

Hij merkt op dat de afkalving naar tevredenheid is hersteld. “De situatie is hersteld en er zijn daarnaast ook voorzieningen getroffen, zodat het hemelwater zijn weg kan vinden naar de rivier zonder dat er weer afkalving optreedt”, aldus de functionaris, die benadrukt dat er nimmer sprake is geweest van een dambreuk.

Hij legt de situatie die zich heeft voorgedaan als volgt uit: “Men heeft geconstateerd dat er van een landhoofd, dat helemaal aan de voet van de weg staat en tevens een onderhoudsweg is, een deel van het talud was weggespoeld door de zware regens.” Directeur Fränkel merkt op dat het, net als in Paramaribo en overige districten, ook op Afobaka extreem heeft geregend. “Voor de rest is er niets aan de hand.”

“Hemelwater moet eenmaal worden weggevoerd en het heeft zijn weg gezocht én gevonden naar de rivier. Paniek was nooit nodig. Vanaf het eerste moment niet en is ook nu nog steeds niet nodig”, aldus de SPCS-directeur. De waarschijnlijkheid dat eenzelfde situatie zich bij andere delen van de weg voordoet, is volgens de functionaris zeer laag.