De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Sportdag voor personeel dependance Nickerie

In het kader van het ‘zelf fit zijn’ en het aanleren van verschillende sportonderdelen heeft het onderdirectoraat Recreatie en Sport van het ministerie Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) een sportdag georganiseerd in het rijstdistrict, Nickerie. Dit vond plaats op 17 maart jongstleden. Hiermee beoogt het onderdirectoraat, saamhorigheid en sportiviteit onder het personeel van de dependance Nickerie, te bevorderen. 

Voor de aanwezigen is dit een geweldig initiatief geweest. Vanaf de voorbereiding is er met man en macht gewerkt. Verder hebben zij zich flink kunnen vermaken tijdens de diverse spelonderdelen. Het organiseren van reguliere sportdagen door het ministerie, is gestart bij de ROS-dependance Paramaribo. Thans is het idee door andere departementen overgenomen. Voor het personeel te Paramaribo is het nog steeds een leuke ervaring, om op elke laatste vrijdag van de maand, sportkleding mee te nemen.