De Boodschap
Kabinet van de President

Sportdag voor pupillen Mr. Huber Stichting en Annie Crèche

De pupillen van Mr. Huber Stichting en Annie Crèche hebben op vrijdag 10 december mogen genieten van een sportdag. Deze dag werd mogelijk gemaakt door de Ilonka Elmont Foundation in samenwerking met Fonds Kind & Handicap. De kinderen zijn aangenaam beziggehouden met leuke sport- en spelactiviteiten. Ilonka Elmont, ambassadrice van de Ilonka Elmont Foundation, geeft aan dat de foundation zich richt op het uitvoeren van projecten voor kansarme kinderen en kinderen met een beperking.

 

 

 

Doorgaans worden in een jaar, vier sportdagen voor kinderen met een beperking georganiseerd, welke in samenwerking worden gedaan met de verschillende stichtingen en Bureau Speciaal Onderwijs. Sinds 2020 heeft de stichting door de Covid-19-pandemie geen sportactiviteiten kunnen organiseren. De foundation heeft dit jaar de Kennedy Stichting kunnen voorzien van transport. Daarnaast zijn verschillende organisaties zoals Stichting Betheljada, Stichting Matoekoe, Mr. Huber Stichting en Annie Crèche, voorzien van eerste levensbehoeften.

Naast de sportactiviteiten is het de bedoeling om kennis over te dragen aan leden van de stichtingen die zich bezighouden met de kinderen. Sport en beweging is voor deze groep zeer belangrijk, omdat de vaardigheden en motoriek hierdoor worden aangescherpt. De foundation heeft in 2009 reeds een train-the-trainers programma verzorgd. Gezien mensen vrij weinig kunnen in deze pandemie, vreest Elmont dat deze groep jongeren nog meer in een vergeethoek terechtkomt dan ze al zijn. Door de Covid kunnen kinderen niet vaak samen zijn en spelen. Er moet dus meer beweegonderwijs zijn. “Het ligt in de planning het train-the-trainers programma weer te verzorgen volgend jaar”, aldus de ambassadrice.