De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Sportzaken lanceert subsidieprogramma met eerste toekenning aan Recreatie & Sport Sipaliwini

In lijn met de voortzetting van het Gericht Nationaal Sportbeleid (GNS) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), heeft de directeur Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, een financiële schenking geboden aan de coördinator van de afdeling Recreatie & Sport van het district Sipaliwini.

Deze schenking van SRD 15.000,- is ontvangen door de coördinator, de heer Arnold Joop, in aanwezigheid van de assistent van de directeur, de heer Johnnynash Zorgvol. Dankzij een open-deur beleid en transparantie heeft de directeur Sportzaken deze afdeling in staat gesteld om een aanvraag te doen voor extra subsidie-ondersteuning. Vorig jaar ontving deze sportafdeling ook een donatie sportmateriaal van de heer Henny Boedjawan.

Deze schenking is tot stand gekomen via de Surinaamse Postpaarbank. De directeur geeft aan dat dit een startpunt is en dat andere organisaties ook aanvragen kunnen indienen. “Er zal worden geëvalueerd of de financiën toereikend zijn om aan ieders behoeften binnen de begroting te voldoen. Zo niet, dan wordt er uitgekeken naar ondersteuning van de presidentiële sportcommissie, parastatalen en de private sector”, aldus de directeur.