De Boodschap
De Nationale AssembleeFinanciën & Planning

Staatsbegroting en Herstelplan goedgekeurd in DNA

De behandeling van de ontwerp-wet houdende vaststelling van de ontwerpwet-Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2021 (Wet Staatsbegroting 2021) en behandeling van het Herstelplan 2020-2022 is rond kwart voor drie in de ochtend van 26 juni goedgekeurd in De Nationale Assemblee. De begroting is met 32 stemmen aangenomen en 15 tegen. Het Herstelplan kreeg 32 stemmen.
De BEP-fractie stemde voor, terwijl de NDP-fractie zich heeft onthouden van stemmen. De aanname komt na twee weken van felle discussies en debatten in het parlement. President Chandrikapersad Santokhi sprak zijn waardering en dank uit voor de wijze waarop de leden in het parlement met elkaar hebben gedebatteerd en voor de late uren die zijn gemaakt om de deadline te halen voor de randvoorwaarde van het Board Level Agreement met IMF. “Het werd steeds duidelijk dat we uiteindelijk hebben gediscussieerd voor een plan voor elke Surinamer”, gaf de president aan. “Na het nemen van zo een belangrijk besluit, staan we aan de vooravond van een zeer zwaarwichtig programma uit te voeren voor het herstel van de economie. We gaan daarbij niemand uitsluiten. We zijn in staat geweest een goede start te maken en dat is belangrijk. Nu gaat het echte werk beginnen en daarbij hebben wij breed politiek sociaal-maatschappelijk draagvlak nodig. We gaan samen het grote plan uitvoeren om het land uit de economische crisis te halen”. De president gaf verder aan dat het uiteindelijk gaat om het nationaal belang. Bij de uitvoering van het plan zullen instituten van de onderraad, monitorings-autoriteiten, politieke partijen en deskundigen uitgenodigd worden om te participeren om ons land uit de crisis te halen.