De Boodschap
Kabinet van de President

Staatsraad buigt zich over ontwerpwet aanpassing energietarieven

De Staatsraad heeft zich gebogen over de ontwerpwet aanpassing energietarieven. Bij de meeting die plaatsgevonden heeft op het Kabinet van de President is de nadruk gelegd op herziening van de nieuwe energietarieven die vorige maand zijn aangekondigd. Daarbij is ook gekeken naar de verschillende categorieën afnemers alsook het overstappen van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Deze ontmoeting is gehouden op woensdag 8 juli 2021.

Verschillende leden van de Staatsraad, president Chandrikapersad Santokhi, deskundigen uit de energiesector, minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning hebben diepgaand van gedachten gewisseld over de onderwerpen. Het staatshoofd zegt dat zoveel maatschappelijke groepen als mogelijk geraadpleegd zijn. Er zullen uiteindelijk besluiten genomen moeten worden. Het gaat bij het staatshoofd vooral om besluiten, waarvan de samenleving in haar totaliteit kan profiteren en waarbij de kwetsbaren beschermd worden.

Minister Abiamofo zegt dat bij de introductie van de nieuwe energietarieven gelijk een aanvang gemaakt zal worden met het traject van subjectsubsidie. Dit is voornamelijk bedoeld voor de kwetsbare huishouden en bijzondere organisaties. Het ziet ernaar uit dat alle afnemers een basistarief zullen betalen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is belast met het in kaart brengen van kwetsbaren die in aanmerking zullen komen voor subjectsubsidie. Ook zal worden meegenomen een terugleveringstarief voor huishoudens die zelf energie opwekken en leveren aan EBS.

Minister Achaibersing heeft aangegeven dat er bij de subjectsubsidie ook naar categorie zal geschieden. De kosten hiervoor zijn geraamd op 691 miljoen SRD verspreid over het eerste en het tweede halfjaar, met ingang van 1 juli 2021. Het ligt in de bedoeling dat de Staatsraad van de week advies uitbrengt op basis van de kanttekeningen die geplaatst zijn. De regeringsraad zal zich op 9 juli 2021 buigen over deze kwestie.