De Boodschap
Kabinet van de PresidentOnderwijs, Wetenschap & Cultuur

Start stakeholdersmeetings nieuw ontwerp Waterkant

Cultuurdirecteur Roseline Daan heeft zich samen met vertegenwoordigers van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program laten informeren over de ontwerpvoorstellen van de nieuwe Waterkant. Dit informatiemoment was onderdeel van de stakeholdersmeetings waarmee op woensdag 21 april 2021 een aanvang is gemaakt. Het doel van het rehabilitatieproject is om nieuw leven te brengen in de historische binnenstad van Paramaribo. Dit project wordt uitgevoerd door ILACO NV.

Partijen hebben zich in dit kader vanaf het gebouw van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) bij Fort Zeelandia tot aan het Waaggebouw georiënteerd. Directeur Daan praat van een “heel groot project” dat gefinancierd wordt door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Het begon allemaal in 2017 en heeft een duur van 5 jaar. Binnen het gebied dat in de planning ligt, zullen ook 7 overheidsgebouwen worden aangepakt. “Wij gaan met onze partners brainstormen, ideeën en voorstellen op tafel leggen over hoe de nieuwe Waterkant eruit zal moeten zien over een aantal jaar”, aldus de Cultuurdirecteur.

Volgens Ravindra Patadin van Ilaco Suriname NV zal er uit de sessies met de belanghebbenden input verkregen worden hoe het allemaal zal moeten geschieden. Het bureau heeft het project na een internationale bidding toegewezen gekregen. De voorbereidingen gingen in februari van start. Er wordt een participatieve methode gehanteerd, waarbij alle relevante stakeholders worden betrokken. Tijdens de reeds gevoerde gesprekken zijn er steeds nieuwe inzichten gegeven. De bedoeling is uiterlijk augustus/september de finale-ontwerpen te presenteren.

Naast het gedeelte tussen Fort Zeelandia en Waaggebouw zal ook een deel van de zijstraten worden meegenomen. Patadin benadrukt dat niet een compleet ontwerp wordt bedacht, maar dat er verder wordt ingezoomd op een product dat al in een voorgaand traject door een andere partij onder leiding van de PURP Program Implementation Unit (PIU) is gedaan. “We gaan kijken naar de specifieke zaken van het gebied. Alles krijgt een plekje in het nieuwe project. We kijken naar alle randvoorwaarden”, aldus Patadin, die eraan toevoegt dat er twee urbanplanners van Suriname in het team zitten. Verder houden partijen zich ook aan de voorwaarden van de Stichting Gebouwd Erfgoed Paramaribo (SGEP), de World Heritage Site en de Verenigde Naties.