De Boodschap
Openbare Werken

Startsein renovatie OW-gebouwen

Minister Riad Nurmohamed constateerde vanaf zijn aantreden als minister van Openbare Werken, dat de meeste gebouwen van het OW-ministerie in een zeer slechte staat verkeren, alsook de afdelingen binnen de OW-gebouwen behoorlijk zijn verwaarloosd. In dit kader is op donderdag 16 december 2021 het startsein gegeven aan een viertal renovatieprojecten van ruimten en/of gebouwen die in slechte tot zeer slechte staat verkeerden.

 

In het hoofdkantoorgebouw betreft het de renovatie van de aanbestedingsruimte en afdeling ICT. De gebouwen van de Meteorologische Dienst te Zanderij en Paramaribo, het bouwen van een toilettengroep op het terrein van het OW-ministerie in Nickerie en het renoveren van de loods op het terrein van Materieel, Transport en Logistiek (MTL) aan de Duisburglaan, alwaar ook het vierde directoraat, Onderzoek en Dienstverlening, van het OW-ministerie is gevestigd. Tijdens deze gelegenheid zijn vijf kantoorunits, na een renovatie wederom in gebruik genomen en de autowasplaats die een hele periode stil lag is op deze speciale dag weer gestart met het wassen van dienstvoertuigen. Het ligt in de bedoeling dat dienstauto’s nu nog kosteloos gewassen kunnen worden, maar vanaf het komend jaar wordt er een vergoeding aan gekoppeld.

Met de renovatie van deze vier projecten is een start gemaakt naar betere en moderne faciliteiten voor OW, waarbij werkzaamheden nu optimaal en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Minister Nurmohamed benadrukte het feit dat ook OW-kantoren in de districten aan de beurt komen om gerenoveerd te worden, indien daar behoefte aan is. Volgens het nieuwe organogram moeten alle vier directoraten uiteindelijk heel hard werken aan kantoorfaciliteiten. “Voor de efficiëntie moeten afdelingen veelal geclusterd worden, want het heeft geen zin om steeds nieuwe gebouwen neer te zetten. Dit model zal ertoe leiden dat het personeel veel meer van elkaar zal leren, zonder meer investeringen” aldus de minister van Openbare Werken.