De Boodschap
Kabinet van de President

Stichting De Kracht van de Vrouw zet vrouwen in de bloemetjes

In het kader van Internationale Dag van de Vrouw heeft Stichting De Kracht van de Vrouw besloten om net als voorgaande jaren ook dit jaar vrouwelijke rolmodellen in het zonnetje te zetten. In deze gaat het om vrouwen uit de Inheemse gemeenschap en vrouwen van Afrikaanse afkomst. Op dinsdag 8 maart 2022 ontvingen in totaal vijftien vrouwen de “Grani Fiti Joe Moi Misi Award” en een certificaat.

De volgende vrouwen zijn uitverkoren voor deze award: Muriël van Doimen, Parami Emie, Dahl Berriel Francis, Titsia Asabina-Nathaniël, Jolanda Hokstam-Sweet, Rosita Leeflang, Ormskerk Juanita Rosita, Sharmaine Morina Artist, Consuela Cindy Maai, Nancy Lodik, Joyce Williams, Jacintha Thomas-Alfaisi, Caprina Mildred Helen, Kiba Channa en Empress Graciella Morman.

Assembleelid Patricia Etnel die de aanwezigen heeft toegesproken, mocht een oorkonde in ontvangst nemen. Haar onbaatzuchtige bijdrage voor de gemeenschap en in het bijzonder voor de vrouwen is niet onopgemerkt gebleven. Zij wordt als een rolmodel gezien onder de vrouwen.

Deze voorbeeldvrouwen zijn overwegend geselecteerd op de activiteiten die zij belangeloos onder vaak complexe omstandigheden voor vrouwen, mannen en kinderen in hun omgeving verrichten. Voorzitter van de Stichting De Kracht van de Vrouw, Agnitha Jozefzoon zegt dat vrouwen overal ter wereld en ook in Suriname achterstanden ondervinden op economisch- en sociaal gebied. Maar ook huiselijk geweld en seksuele intimidatie kunnen nog als veel voorkomende misstanden tegen vrouwen worden aangemerkt. Het thema dit jaar is solidariteit. Voorzitter Jozefzoon geeft aan dat we dit samen moeten doen. “Heel wat dingen moeten veranderd worden. Het is nu de tijd dat we een vrouw zelfs als president hebben”, benadrukt de voorzitter. Als voorbeeld gaf ze aan dat bepaalde landen al een vrouw als president hebben. Ze vindt ook dat discriminatie tussen mannen en vrouwen verbroken moet worden. Er is volgens haar wel reeds een begin hieraan gemaakt, als we kijken naar het aantal vrouwen in de gemeenschap dat tegenwoordig voor beroepen kiest, die veelal door mannen beoefend worden. Daarom vindt voorzitter Jozefzoon het belangrijk om de 15 dja dja uma’s te huldigen, zodat zij gemotiveerd doorgaan met het bieden van ondersteuning aan andere vrouwen.

Jozefzoon is sedert 2014 bezig vrouwen op te trekken binnen de samenleving. De strijd die vrouwen in het verleden hebben gevoerd, hebben zeker vruchten afgeworpen. Ze roept de ouders, maar in het bijzonder de vrouwen op hun kinderen te leren zelfstandig te worden. Ook aan de mannen deed ze de oproep om hun verantwoordelijkheid als vader te nemen. “Wij moeten onze kinderen helpen om waardige burgers te worden in de maatschappij. Daarom vraag ik dat wij vrouwen elkaar blijven ondersteunen”, aldus voorzitter Jozefzoon.