De Boodschap
Kabinet van de President

Stichting Nationaal Monument Kind met Beperking Suriname organiseert teken- en schilderdag

De stichting Nationaal Monument Kind met Beperking Suriname heeft in samenwerking met het directoraat Cultuur een kunst evenement georganiseerd. De slogan van dit evenement luidt als volgt: ‘Iedereen hoort erbij en dat maakt mij blij’. Kinderen tussen 10 en 15 jaar zonder beperking en personen met een beperking tot 25 jaar kregen de gelegenheid te schilderen en te tekenen onder begeleiding van de Nola Hatterman Art Academy. Dit vond plaats in de Paramaribo Zoo op 21 september 2022. De stichting tracht met het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep, waarbij kinderen zonder een beperking worden betrokken, de taboe over mensen met een beperking te doorbreken.

Kinderen van Huize Betheljada en de Mr. Huber Stichting hebben zich creatief kunnen uiten met verf, kleurpotloden en kleurkrijt. De werkstukken van deze pilot zullen dienen als inspiratie voor het ontwerp van een monument voor het kind met een beperking. Het monument zal staan in het teken van een menswaardig bestaan welke deze doelgroep verdient.

Cultuurdirecteur Roseline Daan, is van mening dat er meer gedaan moet worden voor mensen met een beperking, in het bijzonder kinderen. “Het gaat om mensen en mensen hebben waarde. Dit betekent dat ze niet alleen weggestopt moeten worden in een opvangcentrum, maar dat ook de samenleving het nodige doet om bij te dragen aan hun vorming ”, aldus directeur Daan.