De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Stichting Rumas krijgt noodhulppakketten van Bureau Eenheid

Stichting Rumas heeft 20 noodhulppakketten ontvangen van Bureau Eenheid. Het bureau, dat valt onder het Kabinet van de President, is inmiddels bijkans twee maanden landelijk bezig met het distribueren van voedselpakketten. Het betreft levensmiddelenpakketten van de overheid voor gezinnen en personen die vooral zwaar getroffen zijn door onder meer de recente wateroverlast en de Covid-19-pandemie. Shaquille van Throo, coördinator van Bureau Eenheid en districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, overhandigden de pakketten op woensdag 28 juli 2021 aan de directeur van Stichting Rumas, Emmy Hart.

“We krijgen dagelijks telefoontjes en bezoekjes van personen die steun vragen”, zegt Hart. Uit een noodfonds, dat de stichting zelf heeft opgezet, probeert zij hulp te bieden aan deze groep. “Rumas werkt met jongemannen tussen 16 en 25 jaar. Deze heren werken op dit moment aan het leertrajectproject. We zijn dankbaar dat we ondersteund worden door de overheid, want deze jongens hebben de pakketten nodig. We zijn blij dat we mensen kunnen helpen. Niet alleen de jongens helpen we, maar ook de moeders en vaders. We trainen iedereen”, geeft Hart aan. Haar boodschap is dat men zich in de huidige situatie staande houdt.

De Rumas-directeur geeft verder aan dat de stichting bezig is met de regering om een leerwerktraject op te zetten te Colakreek. “We willen deze jongemannen helpen om uit hun situatie te komen. Ik ben God dankbaar dat de regering ons wil helpen. We wachten op de financiën om te starten, want alles is al in place.”

Volgens dc Bhola is het werk dat mevrouw Hart doet de regering niet onopgemerkt voorbijgegaan. “We volgen mevrouw Hart al jaren en zijn haar niet vergeten. Zij doet goed sociaalmaatschappelijk werk, samen met haar deskundig team. Ze doet het niet voor het geld, maar met veel liefde voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving.” De burgervader is lovend over het initiatief van de regering om dit pakkettenproject op te starten.

“De president heeft de opdracht gegeven om in 12 ressorten deze noodhulppakketten te distribueren. Het gaat dan om mensen die het heel zwaar hebben en geen geld hebben. Mensen die het dringend nodig hebben. Deze pakketten zijn bedoeld voor de allerarmsten in ons land. Wij willen als regering de mensen zelfredzaam maken, maar we zijn nog niet zo ver. De betere tijden komen eraan, geef niet op,” aldus districtscommissaris Bhola. Twee jongemannen van Stichting Rumas kregen als eerst een pakket uitgereikt door coördinator Van Throo en dc Bhola.