De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Stoelmanseiland ondergaat grote schoonmaakbeurt

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), in samenwerking met de stichting Sipaliwini Content Suriname (SCS), heeft op 1 april een grootschalige schoonmaakactie uitgevoerd op Stoelmanseiland in het district Sipaliwini. Deze actie markeert een belangrijke stap voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp.

In de loop der jaren was er weinig tot geen onderhoud gepleegd op Stoelmanseiland, wat resulteerde in dichtbegroeide bossen die het uitzicht op de rivier blokkeerden. Met behulp van graafmachines werd het overwoekerde landschap opengelegd, terwijl de dorpsbewoners actief deelnamen door grofvuil te verwijderen.

Deze opruimactie, die niet alleen het uiterlijk van het dorp verbeterde maar ook de basis legde voor verdere ontwikkeling, was van essentieel belang. Stoelmanseiland herwon zijn historische uitstraling en biedt nu een betere omgeving voor de aanwezige overheidsvoorzieningen zoals medische zorg, scholen, een vliegveld en een militaire post.

Dit initiatief benadrukt het belang van samenwerking tussen overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties om de leefomgeving te verbeteren en een basis te leggen voor toekomstige groei en welzijn.