De Boodschap
Kabinet van de President

Suïcide onder jongeren schrikbarend

Het aantal gevallen van suïcide onder jongeren in Suriname is schrikbarend. Uit een recent onderzoek naar dit verschijnsel is gebleken dat een aanzienlijk deel, namelijk 36 procent van de doelgroep suïcidaal is. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd (AWJ) heeft dit onderzoek laten verrichten naar aanleiding van het geconstateerde aantal gevallen van zelfdoding onder jongeren.

Op basis van de bevindingen en voorstellen zullen vanuit het ministerie concrete acties worden ondernomen. Dit heeft AWJ-minister Steven Mac Andrew aangegeven bij de presentatie van de onderzoeksresultaten op 9 september 2022 in Courtyard by Marriott. In aanloop naar de Wereld Suïcide Preventie Dag op 10 september wenst het ministerie een statement te maken, dat zelfdoding ernstig is en aanpak behoeft.
In het onderzoek is een populatie van 2551 jongeren verspreid over alle districten benaderd. De informatie is grotendeels online verzameld. Daarnaast is bij internaten via tablets informatie middels enquête verzameld. Ook op verschillende scholen hebben leerlingen geparticipeerd. Consultant Graciella Hunte zegt dat uit het onderzoek gebleken is dat de meeste jongeren die op suïcidale gedachten zijn gekomen, zich bevinden in de leeftijdsklasse van 15 tot 17 jaar.

Van 2013 tot 2019 hebben meer dan achthonderd jongeren in de leeftijdsklasse van 12 tot 30 jaar zichzelf het leven ontnomen. Dat is heel alarmerend zegt zowel minister Mac Andrew als consultant Hunte. Het onderzoek naar suïcidaal gedrag onder jongeren in Suriname is verricht bij personen in de leeftijdsklasse 16-25 jaar.