De Boodschap
Justitie & Politie

Suriname en Frankrijk binden strijd aan tegen drugs en illegale goudwinning

De strijd tegen drugs en illegale goudwinning staan hoog op de agenda van de Surinaamse en de Franse regering. Tijdens een meeting op dinsdag 16 maart 2021 in Frankrijk tussen minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en vertegenwoordigers van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is er stilgestaan bij deze twee zaken.

Bij deze bespreking waren namens Frankrijk aanwezig: de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Pierre de Bousquette en de technische adviseur van de minister van Biza van Frankrijk, Nicolas Pillerel. Behalve minister Amoksi zaten namens Suriname aan: de Surinaamse ambassadeur in Frankrijk, Reggy Nelson en de secretaris van het ministerie van Justitie en Politie, Bitoya Pakosie.

Directeur-generaal De Bousquette vindt dat Suriname een belangrijke partner is voor Frankrijk en dat op bepaalde gebieden de samenwerking geïntensiveerd zal moeten worden. Voor Frankrijk is de samenwerking in de strijd tegen drugs en de strijd tegen illegale goudwinning zeer belangrijk. Drugs trafficking veroorzaakt grote schade voor beide landen. De directeur-generaal geeft aan dat Frankrijk een gespecialiseerde eenheid heeft opgericht voor drugsbestrijding. Hij stelt het op prijs dat Suriname en Frans-Guyana gezamenlijke patrouilles uitvoeren op de rivieren en ook samenwerken tegen de illegale goudwinning.

Minister Amoksi haalt aan dat deze aandachtspunten ook hoog op de agenda van de regering Santokhi-Brunswijk staan. “Vanaf de regering aanzit zijn heel wat scalians ontmanteld. Dit beleid zal worden voortgezet. Bij de goudwinning wordt er gebruik gemaakt van kwik, dat zeer schadelijk is voor mens en milieu”, stelt Amoksi. Voor wat betreft de drugsbestrijding is de minister van mening dat Suriname op dat gebied is teruggevallen. Instituten zoals, Intelligence en afdelingen belast met cyber-crime en money laundering, moeten worden versterkt. De bewindsman merkt op dat Suriname bij de benadering van veiligheid meer heeft gekeken naar de Caricom en de OAS en minder heeft gekeken naar Frankrijk als partner, terwijl Frans-Guyana dezelfde uitdagingen heeft als Suriname. In dit kader doet hij het verzoek tot onder andere technische en institutionele versterking, trainingen en stages.

Minister Amoksi geeft verder aan dat de rivier tussen Frans-Guyana en Suriname niet als een grensgebied moet worden gezien, maar als een leefgebied. Hij zal begin mei op uitnodiging van de Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly, een bezoek brengen aan de grens tussen Frans-Guyana en Brazilië bij de Oyapock rivier. De bewindsman maakte direct van de gelegenheid gebruik om ook over de samenwerking op het gebied van brandveiligheid tussen Suriname en Frankrijk te praten.

Directeur-generaal De Bousquette zegt dat Frankrijk bereid is om hulp te verlenen en dat hij dit zal opnemen met de prerect van Frans-Guyana. Aan hem en de Franse ambassadeur zullen instructies worden gegeven om de samenwerking met Suriname te kunnen verdiepen. Minister Amoksi is zeer content met de vruchtbare gesprekken die gevoerd zijn in dit kort bezoek aan Frankrijk. Hij kijkt uit naar de verdere verdieping van de samenwerking tussen beide landen.