De Boodschap
Volksgezondheid

Suriname en Frankrijk ondertekenen samenwerkingsverklaring inzake volksgezondheid

In Parijs heeft de ondertekening plaatsgehad van een samenwerkingsdocument tussen de ministers van Volksgezondheid van Suriname en Frankrijk, respectievelijk Amar Ramadhin en Agnès Firmin Le Bodo. De ondertekening volgt op een intentieverklaring die in januari dit jaar tussen Suriname en Frankrijk was getekend over de samenwerking tussen het Marwina Ziekenhuis Suriname en het CHOG Hospitaal in Frans-Guyana.

Na de ondertekening van deze intentieverklaring zijn er serieuze gesprekken gevoerd tussen de Surinaamse en Franse autoriteiten, om de samenwerking op het gebied van de volksgezondheid te verbreden en te verbeteren. Minister Ramadhin, die momenteel op werkbezoek is in Parijs, liet weten dat de samenwerking op verschillende gebieden zal plaatsvinden. Met name het terugdringen van malaria is een van de belangrijke aandachtsgebieden van samenwerking. Ook de aanpak van de schadelijke gevolgen van kwikgebruik bij goudwinning en het elimineren van het kwikgebruik zal onmiddellijke aandacht genieten.

Frankrijk wil ook met Suriname samenwerken om uitgebreid onderzoek te doen naar verschillende tropische infectieziektes, zoals dengue. Een ander punt dat is opgenomen in de samenwerking is dat er mogelijkheden worden uitgezocht voor studentenuitwisselingsprogramma’s, waarbij medische studenten van Suriname en Frankrijk de gelegenheid geboden zullen worden om trainingen te volgen in elkaars land. Om kennis uit te wisselen is het goed dat beide landen gebruik kunnen maken van elkaars diensten.

De ondertekening is een historisch moment voor beide ministeries. Voor de volledige uitvoering van de overeenkomst zullen binnenkort deskundigen van beide ministeries bijeenkomen om zaken uit te werken. Met betrekking tot de volledige operationalisering van het Marwina Ziekenhuis, heeft minister Amar Ramadhin ook een onderhoud gehad met de leiding van de Franse AFD Bank. Dit in het kader van de financiering van het project van het Marwina Ziekenhuis. Naar aanleiding van de schuldherschikking die Suriname heeft getekend, is er wederom ruimte voor het continueren van de financiering van het Marwina Ziekenhuis. Er is afgesproken dat deskundigen van de bank in november dit jaar naar Suriname afreizen om met het team van Volksgezondheid de finale afspraken te bespreken.

Naast het bezoek aan de AFD heeft de bewindsman ook een bezoek gebracht aan het Pasteur Instituut. Dit instituut geniet wereldwijd bekendheid en expertise over medisch wetenschappelijke onderzoeken in verschillende aspecten. Zijn specialisatie is op microbiologie, virussen, bacteriologie en vaccinonderzoek. Dit instituut is sinds 1887 toonaangevend in de wereld op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het bezoek aan het Pasteur Instituut is overeengekomen dat binnenkort het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid het Pasteur Instituut in Cayenne zal benaderen voor samenwerkingsmogelijkheden.