De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname en Nederland buigen zich over visumproblematiek en restantmiddelen

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en zijn Nederlandse collega Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben zich gebogen over de visumproblematiek tussen Suriname en Nederland. Op maandag 12 september 2022 hebben de bewindslieden in een bilateraal onderhoud ook gesproken over de restantmiddelen en energie-ontwikkeling.

Minister Ramdin zegt dat de visumaanvraagproblematiek heel nadrukkelijk aan de orde is gekomen. “Ik heb precies aangegeven dat we het een beetje een onacceptabele zaak vinden dat we problemen hebben.” Volgens de bewindsman is aangegeven dat er per week 660 slots open zijn voor visumaanvragen. Echter moet, aldus minister Ramdin, op basis van verkregen informatie van de Nederlandse ambassade, worden vastgesteld dat Surinaamse reisagenten bepaalde slots blokkeren en dan verkopen aan cliënten. Samen met de Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA) zal worden onderzocht of dit op waarheid berust. Minister Ramdin benadrukt dat deze handeling in eerste instantie niet is toegestaan. “Men mag geen geld vragen voor een dienst die gratis is. Maar wij gaan daar zeker over praten zodat wij dit probleem kunnen oplossen.” De bewindsman praat over 35% slots die op den duur niet worden gebruikt, maar potentieel wel gebruikt zouden kunnen worden door andere Surinamers.

Met minister Schreinemacher is er ook gesproken over de restantmiddelen, die ongeveer 17-18 miljoen euro bedragen uit onder meer het ontwikkelingsverdrag. Afgesproken is om in de komende weken heel nadrukkelijk na te gaan op welke wijze projecten die in dit kader zijn ingediend, afgerond kunnen worden. De bewindslieden hebben verder ook van gedachten gewisseld over de energie-ontwikkeling c.q. olie en gas. Hierbij zijn ook de problemen die Nederland momenteel heeft, ten aanzien van de gasvoorziening uit Oost-Europa, aan de orde gekomen.