De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname gaat voor versterking relatie met Canada, India en Verenigd Koninkrijk

Suriname maakt zich op voor het verder versterken van de relaties met Canada, de Republiek India en het Verenigd Koninkrijk. De Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeurs van deze bevriende naties hebben op dinsdag 10 augustus 2021 hun geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Zowel het staatshoofd als de diplomaten legden daarbij de nadruk op het verdiepen van de banden.

Shankar Bala Chandran, residerend ambassadeur van India, sprak zijn waardering uit voor de lange historische band tussen Suriname en de Republiek India. Hij wees daarbij ook op de meest recente samenwerkingen en de steun in onder meer de strijd tegen Covid-19. India is bereid verder invulling te geven aan de relatie door op verschillende gebieden klaar te staan. De Indiase diplomaat volgt ambassadeur Mahinder Singh Kanyal op. De laatstgenoemde heeft eerder dit jaar na bijkans drie jaren diplomatieke missie afscheid genomen van Suriname.

Zowel ambassadeur Mark Kevin Berman (Canada) als Jane Caroline Miller (Verenigd Koninkrijk) zijn niet-residerend. Ambassadeur Berman benadrukte de voortdurende steun van Canada aan Suriname. Het Noord-Amerikaanse land zal verder met Surinaamse maatschappelijke organisaties samenwerken op het gebied van gender gerelateerd geweld en klimaatverandering. Ook de handelsbetrekkingen tussen beide landen zijn ter sprake gekomen. Canada is bereid de handelsrelatie tussen de landen te versterken. Net als de Canadese diplomaat onderstreepte ook ambassadeur Miller de samenwerkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Suriname op maatschappelijk vlak. Zij is de eerste vrouwelijke diplomatieke vertegenwoordiger van haar land voor Suriname. Ambassadeur Miller zal zich dan ook inzetten voor genderontwikkeling.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking liet ook zijn licht schijnen op de betrekkingen tussen Suriname, India, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Hij spreekt van vernieuwde relaties met wederzijdse voordelen voor de landen. Er zijn afspraken gemaakt voor ondersteuning op verschillende gebieden. Suriname waardeert de relaties alsook de ondersteuning die daaruit voorkomt en zal zich blijven inzetten voor het in stand houden en verbeteren van de betrekkingen.