De Boodschap
Ruimtelijke Ordening en Milieu

“Suriname heeft in voldoende mate zijn standpunten kenbaar gemaakt tijdens klimaattop”

minister Silvano Tjong-Ahin uiterst rechts op de foto

De 26ste VN-Klimaatconferentie (COP26) in Glasgow, Schotland, kan gecategoriseerd worden als een van de belangrijkste bijeenkomsten van dit decennium. Hier slaan wereldleiders de handen in elkaar om een klimaatcatastrofe af te wenden. President Chandrikapersad Santokhi heeft de aanwezigen op dinsdag 2 november 2021 toegesproken. COP26 is een belangrijk evenement waaraan leiders uit alle landen deelnemen om na te gaan wat de wereld meer kan doen om de klimaatcrisis op te lossen. Minister Silvano Tjon-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu die deel uitmaakt van de presidentiele delegatie, benadrukt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat Suriname tijdens de klimaattop in voldoende mate zijn standpunten met betrekking tot klimaatverandering kenbaar heeft gemaakt.

 

De bewindsman geeft aan dat het staatshoofd een aantal zaken duidelijk heeft gemaakt. Op de eerste plaats heeft de regeringsleider zijn teleurstelling uitgesproken over het niet nakomen van de beloftes die zijn gemaakt door de ontwikkelde landen in het Akkoord van Parijs. “Feitelijk hebben de ontwikkelde landen 100 miljard aan financiering beloofd aan de rest van de wereld en dat hebben ze niet gehaald”, aldus de bewindsman. President Santokhi heeft tijdens zijn toespraak beklemtoond dat Suriname zich blijft inzetten voor het Akkoord van Parijs en met de beperkte middelen doorgaat in het beschermen, behouden en onderhouden van de Surinaamse bossen en biodiversiteit, dit op een positieve en evenwichtige manier.

 

Minister Tjong-Ahin geeft verder aan dat het Surinaamse staatshoofd ook het belang van samenwerken om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren, heeft benadrukt. “Het klimaat kent geen grenzen, als je veroorzaker bent of niet. De gevolgen van klimaatverandering discrimineren niet en zijn overal voelbaar”, aldus de regeringsfunctionaris. President Santokhi heeft de hoop uitgesproken dat alle landen zich met dezelfde toewijding zullen inzetten om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Verder riep hij op tot het met elkaar eens worden over mechanismen die landen – vooral de kleine eilandstaten in ontwikkeling en landen met laaggelegen kustgebieden, zoals Suriname – zullen ondersteunen bij het maken van deze transitie. “We moeten innovatief zijn in ons denken. Onze dromen van vermindering van de CO2-uitstoot zullen niet zomaar gebeuren, omdat we het willen. We zullen moeten blijven investeren in koolstofreductie en meer kostenbeperkende technologieën voor het verminderen van koolstofuitstoot.”

 

Namens de Republiek Suriname heeft president Chandrikapersad Santokhi de ‘GLASGOW LEADERS’ DECLARATION ON FORESTS AND LAND USE’ medegetekend. Minister Tjong-Ahin merkt op dat deze verklaring leiders oproept om ook landdegradatie aan te pakken. In dit document committeren ruim 140 landen zich eraan samen te werken om bosverlies en landdegradatie tegen 2030 een halt toe te roepen. Tegelijkertijd streven zij ernaar om duurzame ontwikkeling te realiseren en een inclusieve plattelandstransformatie te bevorderen. In de verklaring is ook opgenomen: duurzame landbouw te ontwikkelen, de waarden van bossen te erkennen en de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen te waarborgen. Dit in overeenstemming met relevante nationale wetgeving en internationale instrumenten, voor zover die van toepassing kunnen zijn.

 

Suriname is een van drie carbon negatieve landen van de wereld. Minister Silvano Tjong-Ahin zegt dat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking samen met de ministers van Buitenlandse zaken van Gabon en Panama een intentieverklaring hebben getekend waarin is opgenomen dat zij zullen samenwerken om de status van carbon negatief land te behouden. Suriname, Gabon en Panama zijn de enige 3 landen in de wereld die een status hebben van carbon negatief. “Om carbon negatief te zijn is al een gigantische bijdrage aan de rest van wereld, maar we kunnen en zullen nog meer doen om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren”, zegt de milieuminister.