De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname krijgt capaciteitsversterking van Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten

Op maandag 6 februari heeft minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een bilateraal onderhoud gehad met een delegatie van de Inter-Amerikaanse Commissie voor mensenrechten (IAHCR). De IACHR-delegatie onder leiding van de commissarissen Edgar Stuardo Ralón Orellana en Margarette May Macaulay is in Suriname in het kader van promotionele en technische assistentie van het IAHCR.

Dit bezoek dient als follow-up van eerdere werkontmoetingen tussen Suriname (ministerie van BIBIS en ministerie van Justitie en Politie) en de IACHR, die plaatsvonden in 2020 en 2021. Het huidige bezoek heeft tot doel de betrekkingen van de commissie met het land te versterken en onderstreept ook nog het belang van de staat Suriname om de IACHR te verzoeken technische assistentie te verlenen aan statelijke en niet-statelijke actoren.

Suriname heeft specifiek om advies gevraagd bij het uitvoeren van overheidsbeleid met een mensenrechtenbenadering, met betrekking tot het opstellen van een nationaal Mensenrechtenplan en bij het voorzien in institutionele versterking van het management van het Nationaal Mensenrechteninstituut.

Minister Ramdin heeft tijdens de ontmoeting het belang van de bescherming van de mensenrechten voor de Surinaamse regering in herinnering gebracht. De bewindsman gaf aan dat Suriname de waardevolle bijdrage van de commissie aan de bevordering en bescherming van de mensenrechten in de landen van het westelijk halfrond erkend.

Tot slot gaf minister Ramdin aan de vervolgontmoetingen van dit bezoek toe te juichen waarbij, onder andere, relevante actoren bewust zullen worden gemaakt van het werk van de commissie, de beginselen en normen van het Inter-Amerikaanse systeem van mensenrechten, evenals de mechanismen van de IACHR door het delen van informatie en capaciteitsopbouw.