De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname krijgt goedkeuring van CDF voor energieprojecten

Het CARICOM Ontwikkelingsfonds oftewel CARICOM Development Fund (CDF) heeft op woensdag 5 juli 2023 energieprojecten voor Suriname goedgekeurd. President Chandrikapersad Santokhi heeft aan de zijlijnen van de 45ste Caricom Heads of Government Meeting, een ontmoeting gehad met de leiding van de CDF, waaronder Rodinald Soomer, Chief Executive Officer van het instituut.

De CDF is een instelling van de Caribische Gemeenschap met als mandaat financiële of technische bijstand te verlenen aan achtergestelde landen, regio’s en sectoren in de gemeenschap. Met het oog daarop is tijdens het onderhoud met de CDF-functionaris afgesproken dat Suriname financiële ondersteuning zal ontvangen van het instituut. Een bedrag van 10 miljoen Amerikaanse dollars en nog eens vijfhonderdduizend Amerikaanse dollars goedgekeurd voor energieprojecten in Suriname. De 10 miljoen wordt gegeven in de vorm van een lening tegen een lage rente voor energievoorziening in het binnenland. Het bedrag van vijfhonderdduizend Amerikaanse dollars wordt vrijgemaakt als grant, en zal eveneens gebruikt worden voor energieprojecten. President Santokhi spreekt van een belangrijk moment voor de verbetering van de energievoorziening in het hele land.