De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname neemt deel aan IVe Amazon Summit van ACTO

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op dinsdag 08 augustus 2023, namens president Chandrikapersad Santokhi, de IVe Amazon Summit toegesproken. Dit evenement vindt plaats te Belém do Pará, Brazilië, van 07 tot en met 09 augustus. 

De Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) bestaat uit acht Amazonelanden, te weten, Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela. Het fundament van de ACTO bestaat uit het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (ACT) welke in 1978 werd ondertekend.

Regeringsleiders en hun vertegenwoordigers, van de acht ACTO- landen samen met vertegenwoordigers van de uitgenodigde internationale instituten en NGO’s hebben uitvoerig gesproken over het behoud en de duurzame ontwikkeling van het Amazone regenwoud, voor wat betreft de biodiversiteit en de leefgemeenschappen in dit gebied.

De president van Brazilië, Inácio Lula da Silva, heeft de Summit voorgezeten, waarbij vertegenwoordigers de resultaten van zes, eerder gehouden, dialogen hebben gepresenteerd. Een vertegenwoordiger van het Amazone Parlement was eveneens aanwezig. Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en zijn technisch team maken ook deel uit van de Surinaamse delegatie. Uit Suriname zijn eveneens aanwezig: leden van De Nationale Assemblee Miquella Soemar-Huur en Radjendrekoemar Debie en daarnaast enkele vertegenwoordigers van Inheemse groepen uit de Surinaamse gemeenschap. Zij namen allen deel aan de speciale dialogen.

De lidlanden presenteerden elk hun strategieën ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Minister Ramdin stond stil bij het verlies van ecosystemen door ontbossing. ‘Deze moeten niet alleen als een milieu aangelegenheid worden beschouwd, maar als een economische- en sociale uitdaging’, benadrukte de minister. Suriname stelde voor de samenwerking met de Amazone-landen te intensiveren en eveneens de internationale financiële- en technische assistentie te mobiliseren ter bevordering van een actiegerichte klimaat-agenda binnen de regio. Daarnaast dienen internationale financiële instrumenten onder de loep genomen te worden en waar nodig aangepast te worden ter bevordering van een meer effectieve projectfinanciering ter ontwikkeling van het Amazone regenwoud.

Minister Ramdin benoemde het belang van concrete acties en gezamenlijke strategieën, welke het mogelijk zal maken om de aanwezige natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier te ontwikkelen, ter bevordering van leefgemeenschappen van het Amazone regenwoud en de nationale economieën.

De Summit zal worden afgesloten met de aanname van een ruim Amazone agenda, de “Belém Declaration”, welke specifieke thema’s zal bevatten ter behoud van en de duurzame ontwikkeling van het Amazonegebied. De duurzaamheid van het Amazonegebied moet een gecombineerde inspanning zijn van alle Amazone-landen, gebaseerd op inclusiviteit en met respect voor de internationale principes van soevereiniteit, gelijkheid tussen staten en eveneens gebaseerd op gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid. “Alleen door een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak kunnen we de beste garantie bieden voor het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en voor de welvaart van al onze volkeren die in vrede en harmonie met de natuur leven”, besloot minister Ramdin zijn toespraak.