De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname neemt deel aan media conferentie en symposium in Guyana

In het kader van de Internationale Dag van de Persvrijheid wordt een media conferentie en symposium gehouden in Guyana. De tweedaagse bijeenkomst, waarvan de openingsceremonie op 3 mei 2022 plaatsvond, heeft als thema “Journalism Under Surveillance”. Het sub thema hierbij is “Partnerships in Communication for Development (C4D).” President Irfaan Ali van Guyana was een van de belangrijke sprekers tijdens de opening van The National Media Conference and Symposium. Verschillende Guyanese mediahuizen namen hieraan deel, alsook vertegenwoordigers van andere landen.

De Internationale Dag van de Persvrijheid werd door de Verenigde Naties en UNESCO ingesteld om aandacht te schenken aan de journalistiek en solidariteit te uiten aan journalisten die belemmerd, gevangen en met de dood bedreigd worden, maar ook degenen die vermoord werden vanwege hun werk. Het eerdergenoemde thema, heeft betrekking op het in de gaten houden van de media via onder andere spyware. “Geen enkele regering mag haar bevolking bespioneren, tenminste niet in een democratische constructie van een vrije samenleving”, zei president Irfaan Ali tijdens zijn toespraak. Volgens hem speelt de media een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling van elke democratische natie. De zekerheid moet er bestaan zodat de media haar werk zonder vrees, bedreiging of intimidatie kan uitvoeren. Het is goed aan te geven dat zowel de overheden van Suriname als van Guyana te kennen hebben geven de pers niet te bespioneren noch de intentie daartoe te hebben.

In de marge van dit symposium worden aftastende gesprekken gevoerd die het medialandschap en de persvrijheid in Suriname ten goede moeten komen. Er wordt gesproken over uitwisselingsprogramma’s voor leden van de pers tot het beschikbaar stellen van mediatrainingen en tools. De regering hoopt hiermee de basis te leggen voor het creëren van randvoorwaarde waarbij de pers vrij, ongehinderd en met beschikking van optimale bagage, tools en bovenal bijbehorende verantwoordelijkheden haar werk kan doen.

Het Symposium werd op woensdag 4 mei 2022 voortgezet, waar verschillende discussiepunten aan de orde zullen komen. Als vertegenwoordiger van de Surinaamse regering zat Alven Roosveld aan in het panel bij het discussiepunt: ‘Ontwikkeling van media en mediawerkers in een snel veranderende omgeving’.