De Boodschap
Defensie

Suriname neemt nieuwe initiatieven om risico’s op rampen te verminderen

Suriname neemt nieuwe initiatieven ter bevordering van zijn inzet voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, het uitvoeren van de Overeenkomst van Parijs en het verminderen van de risico’s op rampen. De overheid heeft daarom via het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), in samenwerking met het Pacific Disaster Centre (PDC) van de University of Hawaii, een National Disaster Preparedness Baseline Assessment (NDPBA) geïnitieerd. Door gebruik te maken van een gezamenlijk door belanghebbenden geleid proces, zal de beoordeling helpen bij het evalueren van multidimensionale risico’s en kwetsbaarheden binnen elk van de 10 districten. 

Tegen deze achtergrond heeft op 13 juni 2023 in Courtyard by Marriott Paramaribo de Kick-off Workshop & Exchange plaatsgevonden. Deze activiteit bracht vertegenwoordigers van verschillende ministeries, non-profitorganisaties en internationale organisaties bij elkaar. Het betrof personen met kritische inzichten en ervaringen voor het oplossen van complexe rampenbeheersingsproblemen en -gebeurtenissen. NCCR-coördinator Jerry Slijngaard toonde zich ingenomen met het aantal participanten. 

“Er zal met al deze actoren van gedachten gewisseld worden over een goede voorbereiding bij rampen”, merkt de functionaris op. Met de kick-off is volgens hem de eerste stap gezet om op een gecoördineerde manier te functioneren bij rampen. Het PDC zal hierbij een belangrijke rol vervullen door een “disaster aware tool” te ontwikkelen, waaruit alle partners hun informatie kunnen halen. “Dit systeem zal de instituten helpen om sneller te kunnen reageren,” aldus de NCCR-coördinator. 

Het NDPBA is een internationaal erkend programma en ontwikkeld door het PDC. Bij de uitvoering zal er gebruik worden gemaakt van een wetenschappelijk proces om de betrouwbaarheid van risicogegevens en informatie voor vroegtijdige waarschuwing te helpen verbeteren, met als doel Suriname nu én in de toekomst te beschermen. PDC’s Directeur Global Operations dr. Erin Hughey legt vooral de nadruk op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het uitvoeren van de Overeenkomst van Parijs oftewel het VN-akkoord over klimaatverandering. 

Hoewel Suriname een van de drie carbon negatieve landen in de wereld is, is het land zwaar getroffen door de verergerende klimaatcrisis. Dr. Hughey merkt op dat geen enkel land immuun is voor de toenemende effecten van klimaatverandering. Om de risico’s beter te begrijpen en beschermend op te treden, zal PDC volgens hem samenwerken met Suriname om de beoordeling uit te voeren en een 5-jarig actieplan te ontwikkelen. Dit plan is nodig om de capaciteiten van het land te versterken en prioriteit te geven aan strategieën en investeringen om meer rampen- en klimaatbestendige gemeenschappen op te bouwen.