De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname participeert aan Floriade Expo in Almere

Suriname participeert van 14 april tot en met 9 oktober 2022, voor de eerste keer aan de Floriade Expo 2022 (Floriade) in de Nederlandse stad Almere.  De Floriade, met als hoofdthema ‘Growing Green Cities’ is op woensdag 13 april jl. officieel geopend door koning Willem-Alexander, die ook het Suriname Paviljoen heeft bezocht. Met deze Expo wil de Nederlandse tuinbouw, samen met nationale en internationale deelnemers, groene oplossingen laten zien die onze steden groener, gezonder, duurzamer en leuker moeten maken.

Op dezelfde dag heeft op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers uit de private sector gerelateerd aan de thema’s waarmee Suriname participeert aan deze Floriade.

Vanwege het thema van de Floriade, de Floriade als internationaal platform alsook het beleid van de Surinaamse regering voor duurzame ontwikkeling, presenteert Suriname zich met meerdere doelen, via de thema’s agribusiness, toerisme, milieu, medicinale planten en cultuur, als crosscutting, met eveneens een relatie tot de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Een matchmaking creëren tussen de boeren, ondernemers en een brug slaan tussen de twee landen is het hoofddoel dat beoogd wordt door LVV te bereiken door deelname aan de Floriade. Daarom kiest LVV als slogan ‘Suriname, Planting a Future Together!  Be our partner…

Volgens directeur Soedeshchand Jairam van Landbouw is er in kort tijd alles aan gedaan om te zorgen dat op deze wereldtuinbouwtentoonstelling er een platform ontstaat om Surinaamse boeren en ondernemers succesvol te koppelen met de Nederlandse en andere buitenlandse investeerders. “Er is potentie zat op de Surinaamse markt, wij zijn ervan overtuigd dat er mooie samenwerkingen zullen voortvloeien met de deelname aan de Floriade waar er bijkans 2 miljoen bezoekers van over de hele wereld komen.”

Minister Parmanand Sewdien van LVV, zei bij de ceremoniële opening in het thuisland dat het niet slechts bij een deelname aan de Floriade moet blijven, maar moet resulteren in het opzetten van een business center in Nederland. De bewindsman zei dat zulks mogelijk kan zijn mede door inzet van de Surinaamse ambassade en de daar aanwezige diaspora ondernemers. “Voor dit plan zal in Suriname een ondernemersplatform gevormd moeten worden die zich sterk maakt hiervoor. Mijn toekomstvisie is het opzetten van een handelscentrum in Nederland, die onze ondernemers in de agrarische sector dichterbij een grote afzetmarkt brengt,” voerde de minister aan.

Minister Sewdien liet optekenen dat de overheid geen cent heeft bijgedragen aan het kostenplaat dat uiteindelijk Euro 500.000 is geworden. De participatie van Suriname aan de Floriade heeft volgens de minister veel voeten in de aarde gekost. Tot de eerste week van februari was het onzeker als Suriname zou meedoen. De LVV-minister zei dat uiteindelijk door toedoen van de Surinaamse ambassadeur in Nederland Rajendre Khargi, een groep innovatieve ondernemers uit de diaspora en een groep Nederlandse ondernemers dit tot stand is gekomen.

Voor ondernemers in Suriname bestaat de mogelijkheid om zowel fysiek als digitaal te participeren aan de Floriade. Aanmeldingen gebeuren middels het invullen van een registratieformulier dat te verkrijgen is bij de diverse themaministeries, alwaar nadere informatie verkregen kan worden voor het vervolgtraject. Tevens wordt een Suriname Floriade business-app en een digitale business menukaart geïntroduceerd om de Surinaamse deelnemers, veelal bedrijven, zichtbaar te maken voor potentiele buitenlandse investeerders zodat er uiteindelijk een matchmaking kan ontstaan. Ook via social media, o.a. via United Business, zal het doel van Suriname’s participatie en de ontwikkelingen gedurende de zes maanden zichtbaar en toegankelijk zijn. De Floriade, een wereldtuinbouwtentoonstelling waarvan de huidige de zevende editie is, wordt om de tien jaar georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouw Raad met ondersteuning van het ministerie van Landbouw en Cultuur en voedselkwaliteit en het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.